ПЗОП-03/01.09.2015г./Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава V от ЗОП, с предмет: “Извършване на хранене на територията на Район “Западен” – Община Пловдив, в 2 /две/ обособени позиции”

Община Пловдив – Район “Западен” обявява конкурс за Директор детски ясли „Сто усмивки” към Община Пловдив – Район „Западен”

Община Пловдив – Район “Западен”

обявява конкурс за длъжността

 1. Директор детски ясли „Сто усмивки” към Община Пловдив – Район „Западен”, Детски ясли „Сто усмивки”, ул. „Ранни лист” №1, гр.Пловдив

 2. Минимални изисквания :

 • Образование: висше образование по специалност “медицина” или висше образование по специалност “Медицинска сестра” или “Акушерка” на образователно-квалификационна степен “бакалавър”

 • Трудов стаж: не по-малко от 3 /три/ години по специалността

 • Допълнителни умения: компютърна грамотност

 1. Начин на провеждане на конкурса :

 • I-ви етап: решаване на тест

 • II-ри етап: интервю (за успешно издържалите теста)

 1. Необходими документи за участие в конкурса:

 • Заявление за участие в конкурса

 • Автобиография

 • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации, свързани с длъжността /компютърни умения/

 • Копия от документи удостоверяващи трудов стаж и професионален опит.

 • Мотивационно писмо

 1. Обявления, списъци и резултати ще се разлепват на таблото в Община Пловдив – Р-н “Западен” и в интернет страницата на района www.zapaden.plovdiv.bg. Документи се подават в деловодството на Р-н “Западен”, ул.”Вечерница” №1а, ет.1 – от 01.09.2015. до 08.09.2015. вкл.

 2. Кратко описание на длъжността и характер на работата:

 • Ръководи, организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на детската ясла и млечна кухня.

 • Административна, организационна и финансова области на дейност.

Тел. за контакти : 032 / 60 48 55

Лице за контакти : К.Терзиева – Главен експерт „Човешки ресурси”

Съобщение

Протокол от проверка на адресни регистрации район Западен

Съобщение