Документация за участие в процедура по възлагаме на обществена поръчка с уникален номер 9031102

Документация за участие в процедура по възлагаме на  обществена поръчка  с уникален номер 9031102 с предмет :

“Ремонт на участъци от второстепенната улична мрежа на територията на район “Западен” ”

Документи за участие.

Съобщение

Обява

Обява

Протокол от конкурс за ст. инспектор “Търговия и услуги”