Съобщение

Съобщение

Проект: „Играта бадминтон – достъпен спорт за ученици, студенти и работещи, през свободното време“.

На 22.11.2014 г. /събота/ от 9,00 ч. в  спортната зала по бадминтон, намираща се в двора на Спортното училище, на бул. „Шести септември“ № 1 в изпълнение на дейност по проекта, СКБ „Тракия“ организира и ще проведе отборно състезание по бадминтон-смесени отбори, с участие на представители от партниращите органицзации: СОУ „Д. Матевски” Пловдив; ПУ „Паисий Хилендарски” и Район „Западен” гр. Пловдив

Заповядайте !

№ПП-14/02/17.11.2014г.-Публична покана, с предмет:„Извършване на хранене в безплатна трапезария за социално слаби граждани на територията на Район „Западен” – Община Пловдив

01. №ПП-14/02/1/17.11.2014г./Публична покана/
02. №ПП-14/02/2/17.11.2014г./Тръжна документация/

Заключителна пресконференция на проекта за повишаване на квалификацията на служителите в „Западен“

На заключителна пресконференция в залата на кметството на район „Западен“ бяха представени резултатите от проекта за повишаване на ефективността и квалификацията на служителите от района. Обучението се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет” и е съфинансирано от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът продължи 9 месеца, като максималната обща сума възлиза на близо 82 хиляди лева. Координатор е заместник-кметът Ангел Славов, а счетоводител – Димитринка Симидчиева. Ръководител на проекта е заместник-кметът на район „Западен” Нонка Симеонова, която представи на заключителна пресконференция постигнатите резултати.

По думите й е изпълнена основната цел, а именно подобряването на професионалната компетентност на служителите в администрацията на район „Западен”, Община Пловдив. Нонка Симеонова уточни, че през обучение са преминали служители от всички нива на администрацията, като всички те са повишили своята квалификация. Тя благодари на всички работещи в администрацията за проявения от тях интерес и за сериозното отношение, което са проявили към обучението. Основните дейности по проекта включваха обучения в Института по публична администрация, специализирани обучения на тема “Управление на конфликти”, както и осигуряване на информация и публичност. След представянето на резулатите, част от от успешно завършилите курса служители получиха своите сертификати от кмета на района Димитър Колев.