№17-ПЗОП-04/30.11.2017 г. – „Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставки на хранителни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на Район „Западен” – Община Пловдив, в 5 /пет/ обособени позиции.“

1.Решение за откриване на процедурата 2.Обявление за поръчка 03. Документация … Продължава →

№17-ПЗОП-03/21.11.2017 г. – Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне по реда на чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП, с предмет: „Осигуряване на диетично хранене в столовите трапезарии за нуждаещите се граждани на територията на Район „Западен” – Община Пловдив”

01. №17-ПЗОП-03/1/21.11.2017г./Решение/ 02. №17-ПЗОП-03/2/21.11.2017г./Документация/ 03. №17-ПЗОП-03/3/21.11.2017г./Покана 1/ 04. №17-ПЗОП-03/4/21.11.2017г./Покана 2/ 05. №17-ПЗОП-03/5/21.11.2017г./Покана 3/ 06. №17-ПЗОП-03/6/01.12.2017г./Протокол 1/ 07. №17-ПЗОП-03/7/01.12.2017г./Протокол 2/ 08. №17-ПЗОП-03/8/01.12.2017г./Протокол 3/ 09. №17-ПЗОП-03/9/01.12.2017г./Доклад/ 10. №17-ПЗОП-03/10/01.12.2017г./Решение за избор на изпълнител/ … Продължава →

№17-ПЗОП-02/28.06.2017 г. – „Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставки на хранителни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на Район „Западен” – Община Пловдив, в 5 /пет/ обособени позиции.“

01. №17-ПЗОП-02/1/30.06.2017г./Решение/ 02. №17-ПЗОП-02/2/30.06.2017г./Обявление/ 03. №17-ПЗОП-02/3/30.06.2017г./Документация/ 04. №17-ПЗОП-02/4/30.06.2017г./Образци/ 05. №17-ПЗОП-02/5/12.07.2017г./Разяснение 1/ 06. №17-ПЗОП-02/6/26.07.2017г./Съобщение/ 07. №17-ПЗОП-02/7/07.09.2017г./Решение-срок/ 08. №17-ПЗОП-02/8/26.09.2017г./Протокол 1/ 09. №17-ПЗОП-02/9/26.09.2017г./Съобщение за отваряне на цени/ 10. №17-ПЗОП-02/10/05.10.2017г./Протокол 2/ 11. №17-ПЗОП-02/11/05.10.2017г./Протокол 3/ 12. №17-ПЗОП-02/12/05.10.2017г./Доклад/ 13. №17-ПЗОП-02/13/05.10.2017г./Решение за избор на изпълнител/ 14. №17-ПЗОП-02/14/02.11.2017г./Решение … Продължава →

№17-ПЗОП-01/25.01.2017 г. – Процедура за възлагане на обществена порчкачрез пряко договаряне с предмет: „Доставки на хляб за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на Район „Западен“ – Община Пловдив.“

01. №17-ПЗОП-01/1/26.01.2017г./Решение/ 02. №17-ПЗОП-01/2/26.01.2017г./Покана/ 03. №17-ПЗОП-01/3/26.01.2017г./Документация/ 04. №17-ПЗОП-01/4/04.04.2017г./Информация за сключен договор/ 05. №17-ПЗОП-01/5/04.04.2017г./Договор/ … Продължава →

№16-ПЗОП-06/14.12.2016 г. – „Открита процедура за възлагане на обществена поръчка при условията и по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП, с предмет: „Доставки на хранителни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на Район „Западен” – Община Пловдив, в 5 /пет/ обособени позиции.“

01. №16-ПЗОП-06/1/16.12.2016г./Решение/ 02. №16-ПЗОП-06/2/16.12.2016г./Обявление/ 03. №16-ПЗОП-06/3/16.12.2016г./Тръжна документация/ 04. №16-ПЗОП-06/4/10.01.2017г./Съобщение/ 05. №16-ПЗОП-06/5/11.01.2017г./Съобщение/ 06. №16-ПЗОП-06/6/30.01.2017г./Информация за обжалване/ 07. №16-ПЗОП-06/7/11.04.2017г./Информация за продължаване на процедурата/ 08. №16-ПЗОП-06/8/11.04.2017г./Разяснение 1/ 09. №16-ПЗОП-06/9/21.04.2017г./Разяснение 2/ 10. №16-ПЗОП-06/10/24.04.2017г./Разяснение 3/ 11. №16-ПЗОП-06/11/29.05.2017г./Протокол 1/ 12. №16-ПЗОП-06/12/29.05.2017г./Информация за прекратяване на процедурата/ … Продължава →