№ПП-16/01/19.02.2016г. – Публична покана с предмет: Текущ ремонт на улици от второстепенната улична мережа на територията на Район „Западен” – Община Пловдив, в две обособени позиции, както следва: 1. „Преасфалтиране, превантивен ремонт /кръпки/ на асфалтови настилки, ремонт на паважни настилки, ремонт на настилки с пътни ивици”; 2. „Направа на нови и ремонт на съществуващи тротоарни настилки”.

01. №ПП-16/01/1/19.02.2016г./Публична покана/ 02. №ПП-16/01/2/19.02.2016г./Тръжна документация/ 03. №ПП-16/01/3/07.03.2016г./Протокол от 02.03.2016г./ 04. №ПП-16/01/4/01.04.2016г./Договор – ОП 1/ 05. №ПП-16/01/5/01.04.2016г./Договор – ОП 2/ 06. №ПП-16/01/6/13.05.2016г./Информация за плащане – ОП 1/ 07. №ПП-16/01/7/12.07.2016г./Информация за плащане – ОП 1/ 08. №ПП-16/01/8/12.07.2016г./Информация за изпълнен договор/ 09. … Продължава →

№ПП-15/02/10.07.2015г. – Публична покана с предмет:„Текущ ремонт на улици от второстепенната улична мрежа на територията на Район „Западен” – Община Пловдив”

01. №ПП-15/02/1/10.07.2015г./Публична покана/ 02. №ПП-15/02/2/10.07.2015г./Документация за участие/ 03. №ПП-15/02/3/27.07.2015г./Протокол от работата на комисията/ 04. №ПП-15/02/4/30.07.2015г./Договор за изпълнение/ 05. №ПП-15/02/5/02.09.2015г./Информация за плащане/ 06. №ПП-15/02/6/01.10.2015г./Информация за плащане/ 07. №ПП-15/02/7/09.11.2015г./Информация за плащане/ 08. №ПП-15/02/8/09.11.2015г./Информация за прекратяване действието на договора/ … Продължава →

№ПП-15/01/07.01.2015г.-Публична покана с предмет:“Ремонт на участъци от второстепенната улична мрежа на територията на Район „Западен“ – Община Пловдив”, в 3 /три/ обособени позиции“

01. №ПП-15/01/1/07.01.2015г./Публична покана/ 02. №ПП-15/01/2/07.01.2015г./Тръжна документация/ 03. №ПП-15/01/3/12.01.2015г./Разяснение №1/ 04. №ПП-15/01/4/24.01.2015г./Протокол от 20.01.2015г./ 05. №ПП-15/01/5/10.02.2015г./Договор – ОП1/ 06. №ПП-15/01/6/10.02.2015г./Договор – ОП2/ 07. №ПП-15/01/7/10.02.2015г./Договор – ОП3/ 08. №ПП-15/01/8/23.03.2015г./Информация за плащане – ОП 1/ 09. №ПП-15/01/9/23.03.2015г./Информация за плащане – ОП 2/ 10. … Продължава →

№ПП-14/02/17.11.2014г.-Публична покана, с предмет:„Извършване на хранене в безплатна трапезария за социално слаби граждани на територията на Район „Западен” – Община Пловдив

01. №ПП-14/02/1/17.11.2014г./Публична покана/ 02. №ПП-14/02/2/17.11.2014г./Тръжна документация/ 03. №ПП-14/02/3/03.12.2014г./Протокол от 28.11.2014г./ 04. №ПП-14/02/4/13.12.2014г./Договор/ 05. №ПП-14/02/5/22.01.2015г./Информация за плащане/ 06. №ПП-14/02/6/20.02.2015г./Информация за плащане/ 07. №ПП-14/02/7/13.03.2015г./Информация за плащане/ 08 .№ПП-14/02/8/02.04.2015г./Информация за плащане/ 09 .№ПП-14/02/9/29.04.2015г./Информация за плащане/ 10. №ПП-14/02/10/25.05.2015г./Информация за плащане/ 11. №ПП-14/02/11/25.05.2015г./Информация за прекратяване … Продължава →

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с уникален номер: 9034080

1. Публична покана за събиране на оферти 2. Тръжна документация 3. Съобщение за отваряне на оферти 4.  №ПП-14/01/14.10.2014 г./Протокол от 13.10.2014 г. 5.№ПП-14/01/1/24.10.2014г./Договор 6.№ПП-14/01/2/19.12.2014г./Информация за плащане/ 7. №ПП-14/01/3/19.12.2014г./Информация за плащане/ 8. №ПП-14/01/4/19.12.2014г./Информация за прекратяване действието на договора/ … Продължава →