№17-СООП-14/01.06.2017г. – “Проучване и проектиране на обект: „Транспортна връзка, като улица четвърти клас и улица трети клас, свързваща южната част на кв. Прослав с бул. Коматевско шосе, гр. Пловдив.“”

01. №17-COOП-14/1/01.06.2017г./Обява/ 02. №17-COOП-14/2/02.06.2017г./Образци/ 03. №17-COOП-14/3/02.06.2017г./Информация за обява/ 04. №17-COOП-14/4/09.06.2017г./Информация срок/ 05. №17-COOП-14/5/14.06.2017г./Протокол от работата на Комисията/ … Продължава →

№17-СООП-11/23.02.2017 г.„Доставка на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца за нуждите на ДГ „Росица”

01. №17-COOП-11/1/23.02.2017г./Обява/ 02. №17-COOП-11/2/23.02.2017г./Документация/ 03. №17-COOП-11/3/06.03.2017г./Удължаване/ 04. №17-COOП-11/4/10.03.2017г./Протокол/ … Продължава →