№17-СООП-7/08.02.2017 г. – Обществена поръчкa по реда за събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставки на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на Район „Западен” – Община Пловдив.”

01. №17-COOП-7/1/08.02.2017г./Обява/ 02. №17-COOП-7/2/08.02.2017г./Информация за обява/ 03. №17-COOП-7/3/08.02.2017г./Документация/ 04. №17-COOП-7/4/16.02.2017г./Информация срок/ 05. №17-COOП-7/5/17.02.2017г./Разяснение 1/ … Продължава →