№17-СООП-11/23.02.2017 г.„Доставка на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца за нуждите на ДГ „Росица”

01. №17-COOП-11/1/23.02.2017г./Обява/ 02. №17-COOП-11/2/23.02.2017г./Документация/ 03. №17-COOП-11/3/06.03.2017г./Удължаване/ 04. №17-COOП-11/4/10.03.2017г./Протокол/ … Продължава →

№17-СООП-10/16.02.2017 г. „Доставка на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани храни за нуждите на ДГ „Росица”

01. №17-COOП-10/1/16.02.2017г./Обява/ 02. №17-COOП-10/2/16.02.2017г./Документация/ 03. №17-COOП-10/3/24.02.2017г./Удължаване/ 04. №17-COOП-10/4/28.02.2017г./Протокол/ … Продължава →

№17-СООП-9/08.02.2017 г.„Доставка на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца за нуждите на ДГ „Рая”

01. №17-COOП-9/1/08.02.2017г./Обява/ 02. №17-COOП-9/2/08.02.2017г./Документация/ 03. №17-COOП-9/3/16.02.2017г./Удължаване/ 03. №17-COOП-9/4/23.02.2017г./Протокол/ … Продължава →

№17-СООП-8/08.02.2017 г.„Доставка на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца за нуждите на ДГ „Росица”

01. №17-COOП-8/1/08.02.2017г./Обява/ 02. №17-COOП-8/2/08.02.2017г./Документация/ 03. №17-COOП-8/3/16.02.2017г./Удължаване/ 04. №17-COOП-8/4/23.02.2017г./Протокол/ 05. №17-COOП-8/5/23.02.2017г./Заповед за прекратяване/   … Продължава →

№17-СООП-7/08.02.2017 г. – Обществена поръчкa по реда за събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставки на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на Район „Западен” – Община Пловдив.”

01. №17-COOП-7/1/08.02.2017г./Обява/ 02. №17-COOП-7/2/08.02.2017г./Информация за обява/ 03. №17-COOП-7/3/08.02.2017г./Документация/ 04. №17-COOП-7/4/16.02.2017г./Информация срок/ 05. №17-COOП-7/5/17.02.2017г./Разяснение 1/ 06. №17-COOП-7/6/23.02.2017г./Протокол/ … Продължава →