№17-СООП-17/27.07.2017 г. – Обществена поръчкa по реда за събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставки на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на Район „Западен” – Община Пловдив.”

01. №17-COOП-17/1/27.07.2017г./Обява/ 02. №17-COOП-17/2/27.07.2017г./Информация/ 03. №17-COOП-17/3/27.07.2017г./Образци/ 04. №17-COOП-17/4/07.08.2017г./Протокол/ 05. №17-COOП-17/5/07.09.2017г./Договор/ … Продължава →

№17-СООП-16/27.07.2017 г. – Обществена поръчкa по реда за събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставки на мляко и млечни хранителни продукти за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на Район „Западен” – Община Пловдив.”

01. №17-COOП-16/1/27.07.2017г./Обява/ 02. №17-COOП-16/2/27.07.2017г./Информация/ 03. №17-COOП-16/3/27.07.2017г./Образци/ 04. №17-COOП-16/4/07.08.2017г./Протокол/ 05. №17-COOП-16/5/10.08.2017г./Договор/ … Продължава →

Район „Западен“ се включи в инициатива на БЧК за събиране на дрехи

     От тази седмица пред кметството на район „Западен“ в Пловдив е поставен контейнер, в който всеки може да постави старите си и вече неизползвани дрехи. Инициативата е на Български червен кръст и се подкрепя от районната администрация, обяви … Продължава →