Списък с кандидатите, допуснати до участие в конкурс за длъжността главен експерт „Бюджет”

С П И С Ъ К С кандидатите, допуснати до участие в конкурс, на основание чл.10в ЗДСл и чл.21 ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители за длъжността главен експерт „Бюджет” в дейност 122 – обща администрация, … Продължава →