№17-ПЗОП-04/30.11.2017 г. – „Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставки на хранителни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на Район „Западен” – Община Пловдив, в 5 /пет/ обособени позиции.“

1.Решение за откриване на процедурата 2.Обявление за поръчка 03. Документация … Продължава →

Ново спортно оборудване за децата в „Западен“

    6 детски заведения в район „Западен“ бяха изненадани приятно с ново спортно оборудване. Детските градини „Светла”, „Рая”, „Мир”, „Дружба” „Елица” и детска ясла „100 усмивки” получиха разнообразни спортни уреди от фирма ЮСИС ООД и партньори.     Кметът … Продължава →

№17-ПЗОП-03/21.11.2017 г. – Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне по реда на чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП, с предмет: „Осигуряване на диетично хранене в столовите трапезарии за нуждаещите се граждани на територията на Район „Западен” – Община Пловдив”

01. №17-ПЗОП-03/1/21.11.2017г./Решение/ 02. №17-ПЗОП-03/2/21.11.2017г./Документация/ 03. №17-ПЗОП-03/3/21.11.2017г./Покана 1/ 04. №17-ПЗОП-03/4/21.11.2017г./Покана 2/ 05. №17-ПЗОП-03/5/21.11.2017г./Покана 3/ 06. №17-ПЗОП-03/6/01.12.2017г./Протокол 1/ 07. №17-ПЗОП-03/7/01.12.2017г./Протокол 2/ 08. №17-ПЗОП-03/8/01.12.2017г./Протокол 3/ 09. №17-ПЗОП-03/9/01.12.2017г./Доклад/ 10. №17-ПЗОП-03/10/01.12.2017г./Решение за избор на изпълнител/ … Продължава →

Ремонтират две спирки в район „Западен“

    Започна поставянето на нова настилка на две спирки на бул. „Копривщица”. След получен сигнал от граждани, прилежащият терен около спирките ще бъде оплочен. Лично кметът на район „Западен” инспектира днес двата обекта. „На места плочките бяха пропаднали или изобщо липсваха. За гражданите … Продължава →