Окончателно класиране на кандидатите в конкурса за длъжността „главен счетоводител“

П Р О Т О К О Л (ИЗВЛЕЧЕНИЕ)   Днес, 08/11/2017г., комисията за провеждане на конкурсна процедура за длъжност главен счетоводител, назначена със Заповед № РД-09-300/19.10.2017г. на кмета на Община Пловдив – Район „Западен“, проведе заседание за изготвяне на … Продължава →