Администрацията на район „Западен” предприе действия по премахване на част от сега съществуващите гаражи. Със заповед на кмета на района Димитър Колев тази сутрин бяха предприети действия по премахване на 10 гаража на неизрядни платци.

     Служители на администрацията, подкрепени от полицаи, започнаха демонтирането на първите клетки, намиращи се на улиците „Иван Стефанов Гешев” и „Вечерница”. Всички набелязани за премахване гаражи са били маркирани, собствениците им са били уведомени и са получили срок, в който да освободят помещението. Действията на администрацията са в унисон с намерението на община Пловдив постепенно всички гаражи да бъдат премахнати. „Акцията продължава, предстои премахването на над 100 гаража, чиито договори изтичат. Нови разрешителни няма да се издават заради предприетите инвестиционни намерения от страна на община Пловдив на тези места да бъдат изградени паркинги”, категоричен бе районният кмет Димитър Колев.

Comments are closed.