Димитър Атанасов Караилиев е роден на 22 юни 1990. Живее в гр. Пловдив – Район „Западен“.
Завършил висше икономическо образование.
Последните 7 години работи в звена на Община Пловдив, като последно главен експерт в Дирекция „Култура и културно наследство“ на Община Пловдив.