Димитър Атанасов Караилиев е роден на 22 юни 1990. Живее в гр. Пловдив – Район „Западен“.
Завършил е висше икономическо образование – магистърска степен.
От 2013-та година работи в звена на Община Пловдив, като последно – главен експерт в Дирекция „Култура и културно наследство“ на Община Пловдив. От 2019-та година е заместник-кмет в Община Пловдив – район “Западен” с ресори “Устройство на територията”, “Стопански дейности”, “Образование” и “Култура”.


Георги Георгиев е роден на 17.03.1975г. в град Пловдив.

Завършил е висше икономическо образование – бакалавърска степен, специалност “Публична администрация”, във Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий” .

Замeстник-кмет на Район “Западен” е от 2016 година.