КМЕТ

Димитър Колев е роден на 26 януари 1978 година в Пловдив.
Завършил международни икономически отношения във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, магистратура.
Последните 10 години работи в сферата на частния бизнес – мениджър в областта на туризма.
От 2011 година до август 2013 година е общински съветник от ПП  ГЕРБ в Общински съвет – Пловдив.

Семеен, с две деца!

С Решение на Общински съвет –Пловдив № 299, взето с протокол № 13 от 1 август 2013 година е избран за кмет на район „Западен“