Избори за Народно събрание 26.03.2017 г.

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за Народно събрание на 26.03.2017г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

  • През Интернет на адрес http://www.grao.bg/elections/
    Сайтът предоставя и възможността да се подават „Искане за гласуване по настоящ адрес“ по електронен път и да се регистрират издадените „Удостоверения за гласуване в определено населено място“ от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.
  • Чрез SMS
    Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Глобул и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за общински съветници и кметове и за националния референдум за въведения ЕГН.
  • Чрез стационарен или мобилен телефон
    Избира се 0800 1 4726 („0800 1 GRAO“). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

ВАЖНО ЗА ИЗБОРИТЕ НА 26.03.2017 г.!

         Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден, т.е. до 11.03.2017 г. в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на район „Западен” по постоянен адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес.

      Заявленията, с приложено копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК ще се приемат до 11.03.2017 г. включително от 8,30 до 17,00 часа на централния вход на районната администрация на ул. „Вечерница” №1а.
    Бланки на заявлението можете да изтеглите от тук: Бланка на заявлението за гласуване с подвижна избирателна кутия

    Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл. 37, ал. 1 от ИК, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК могат да подават заявления до 20.03.2017 г.

Телефон за справки: 032 60 48 35 ; 087 7605832
ОТ РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Обхват на секциите в р-н Западен

  Места за обявяване на избирателните списъци

 
График за получаване на изборните материали

Телефони за контакти : 032/604 839
  032/604 816

Препратки :

Централна избирателна комисия.

Районна избирателна комисия.