Заповед съгласно Наредбата за осигуряване на обществения ред и забраната за продажба на алкохол по време на изборния ден

Съобщение относно произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 04.04.2021г. и избирателите с трайни увреждания, които желаят да гласуват в подвижна  избирателна кутия; членове на РИК и набюдатели, които желаят да гласуват на друго място; избиратели, които искат да гласуват по настоящ адрес; избиратели, които искат да подадат заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци

СПИСЪК СЪС ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от изборните списъци в изборите за народни представители на 4 април 2021г.

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Избирателен списък Район „Западен“

Проверете в коя избирателна секция ще гласувате

Електронни услуги за Избори за народни представители 04.04.2021 г.

Централна избирателна комисия