Име, презиме, фамилия Основание Длъжност Вх.№ декларция Дата
1 Таня Андреева Чаушева чл.35 ал.1 т.1 Стрши специалист ГРАО ДН-1 01.02.2021
2 Мария Димитрова Вълчева чл.35 ал.1 т.1 младши инспектор “Озеленяване” ДН-2 19.07.2021г.
3 Силвия Петрова Пенкова чл.35 ал.1 т.1 мед.сестра ДН-3 01.12.2021г.
4 Мария Тодорова Динева чл.35 ал.1 т.1 мед.сестра ДН-4 01.12.2021г.
5 Петър Спасов Вълчев чл.35 ал.1 т.1 дежурен ДН-5 01.12.2021г.
6 Анна Иванова Шишкова чл.35 ал.1 т.1 мед.сестра ДН-6 01.12.2021г.