Име, презиме, фамилия Основание Длъжност Вх.№ декларция Дата
1 Таня Андреева Чаушева чл.35 ал.1 т.1 Стрши специалист ГРАО ДН-1 01.02.2021