Име, презиме, фамилия Основание Длъжност Вх.№ декларция Дата
3 Таня Андреева Чаушева чл.35 ал.1 т.2 ч.2 Стрши специалист ГРАО ДИ-1 24.02.2021
4 Таня Андреева Чаушева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 Стрши специалист ГРАО ДИ-2 25.02.2021