ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ОТ СИК В РАЙОН „ЗАПАДЕН” ул. ВЕЧЕРНИЦА № 1А НА 10.07.2021г.

 

Заповед РД-09-212/29.06.2021г за забрана продажбата, сервирането и употребата на спиртни напитки в административно-териториалните граници на Район „Западен“ на 11.07.2021г.

Избирателен списък

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА  от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Съобщение! 

С изменение на Изборния кодекс от 01.05.2021 г, съгласно Чл. 36. (1), избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес.

Гражданите също така, могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес , ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.

Граждани с ТЕЛК могат да подават заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия. За целта е необходимо да бъде попълнено Приложение № 14-НС, което да бъде изпратено на имейл адрес: grao@zapaden.plovdiv.bg.

Приложение №1 Заявление за гласуване с подвижна избирателна секция за избиратели под карантина

Можете да направите справка в коя секция ще гласувате на следните интернет адреси:
Справка по ЕГН
Справка по Адрес