Име, презиме, фамилия Основание Длъжност Вх.№ декларция Дата
1 Адриана Димитрова Генчева чл.35 ал.1 т.1 главен специалист-документоборот ДН-1 04.01.2022г.
2 Кунка Тодорова Шопова чл.35 ал.1 т.1 медицинска сестра ДН-2 04.01.2022г.
3 Росица Любомирова Гаджева чл.35 ал.1 т.1 младши инспектор “Озеленяване” ДН-3 10.01.2022г.
4 Христо Александров Христов чл.35 ал.1 т.1 старши инспектор “Озеленяване” ДН-4 01.02.2022г.