Име, презиме, фамилия Основание Длъжност Вх.№ декларция Дата
1 Росица Любомирова Гаджева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 младши инспектор “Озеленяване” ДИ-1 31.01.2022г.
2 Росица Любомирова Гаджева чл.35 ал.1 т.2 ч.2 младши инспектор “Озеленяване” ДИ-2 31.01.2022г.
3 Адриана Димитрова Генчева чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен специалист – документооборот ДИ-3 02.02.2022г.
4 Адриана Димитрова Генчева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист – документооборот ДИ-4 02.02.2022г.
5 Гергана Ангелова Дървинкова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 старши експерт ГРАО ДИ-5 10.02.2022г.
6 Таня Иванова Ламбрева-Ковачева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен експерт ГРАО ДИ-6 10.02.2022г.