НАЧАЛНИК  ВТОРО РУП : ПЛАМЕН УЗУНОВ

приемен ден: вторник от 14.00 до 17.00 часа

Адрес:

Пловдив
ул.”Волга” 70
ТЕЛ: 032/62-71-69– ДЕЖУРНА ЧАСТ

Второ РУП обслужва територия от гр. Пловдив с граници: на север – северния бряг на р. Марица, на запад околовръстния път при землището на кв. “Прослав”, юг – Софийската ЖП линия на изток бул.”Цар Борис ІІІ Обеденител”, пл. “Централен”, ул.”Кн. Александър І” и ул.”Р. Даскалов”. На територията са разположени 2/3 от район “Централен” и целия район “Западен”.
Районът на управлението обхваща 95% градска част и около 5% земеделски земи в землището на кв. “Прослав”.

ДВАНАДЕСЕТИ РАЙОН (12)граници: изток – бул. “Копривщица” от № 17 до № 57, запад-ресторант “Чадърите”, път извън регулацията до р. Марица, север- река Марица, юг-бул. “Пещерско шосе” от № 30 до № 120.

инспектор Мартин Димитров, тел. 032/932812

 

ТРИНАДЕСЕТИ РАЙОН (13)граници: север – бул. “Пещерско шосе” от № 57 до № 129 Б, изток – по жп линия за гр. Карлово до “Софийска жп линия”, на юг – по “Софийска жп линия” и на запад по ул. “Царевец” от № 1 до № 63.

инспектор Красимир Тарев

Приемно време:

в сградата на Второ РУП
понеделник,вторник,четвъртък и петък-10.00-12.00
сряда-17.00-19.00 ч

Телефон за връзка: тел. 032/932815

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ РАЙОН (14)граници: изток – ул. “Царевец” – четни номера, юг – по “Софийска жп линия”, запад – ул. “Момина сълза” – нечетни номера, север – бул. “Пещерско шосе” № 129 Б до № 131.

инспектор Красимир Тарев, тел. 032/932815