НАЧАЛНИК  ВТОРО РУП : главен инспектор Георги Машонов

приемен ден: вторник от 14.00 до 16.00 часа

Адрес:

Пловдив
ул.”Волга” 70
тел. градска линия: 032/627 169 – дежурна част
тел. МВР централа 032/932 002 – дежурна част
Сектор Български Документи за Самоличност  градска линия
032 / 932 837
e-mail:  police02-plovdiv@mvr.bg

Второ РУ обслужва територия от гр. Пловдив с граници: на север – северния бряг на р. Марица, на запад околовръстния път при землището на кв. “Прослав”, юг – Софийската ЖП линия на изток бул.”Цар Борис ІІІ Обеденител”, пл. “Централен”, ул.”Кн. Александър І” и ул.”Р. Даскалов”. На територията са разположени 2/3 от район “Централен” и целия район “Западен”. 
Районът на управлението обхваща 95% градска част и около 5% земеделски земи в землището на кв. “Прослав”.


Информация за Полицейските инспектори, обслужващи
Второ Районно Управление – Пловдив


 

ПИ Емил Дъбев                                                             тел. 032/ 932814

ДВАНАДЕСЕТИ МИКРОРАЙОН(12) – граници:
изток: бул. „Копривщица”, от № 21, до № 57;
запад: от кръстовището на бул. „Пещерско шосе” с път II-86, до коритото на река Марица;
север: река Марица;
юг: бул. „Свобода”, от № 28, до № 72, както и северната страна на ул. „Парк отдих и култура”, бул. „Пещерско шосе” от № 166, до пресичането му с път II-86.


ПИ Тома Шопов                                                              тел. 032/ 932813

ТРИНАДЕСЕТИ МИКРОРАЙОН (13) – граници:
изток: железопътна линия Пловдив – Карлово;
запад: ул. „Царевец”, от № 1, до № 63;
север: бул. „Пещерско шосе”, от № 57, до № 129 Б;
юг: железопътна линия Пловдив – София;


ПИ Тома Шопов                                                              тел. 032/ 932813

ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ МИКРОРАЙОН (14) граници:
изток: ул. „Царевец”, от № 2, до № 34;
запад: ул. „Момина сълза”, от № 1, до № 27;
север: бул. „Пещерско шосе”, от № 129б, до № 131;
юг: железопътна линия Пловдив – София;