ПРИЕМНИ ДНИ  РАЙОН „ЗАПАДЕН” – ОБЩИНА ПЛОВДИВ

–––––––––––––––––––

ПРИЕМНИ ДНИ НА КМЕТА НА РАЙОН „ЗАПАДЕН” – ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Сряда 

11:00 – 12:00 ч.

Четвъртък

11:00 – 12:00 ч.

с предварително записване на тел. 032 604 818 или лично в стая 40 етаж 2

………………………………………………………………………………………..

ПРИЕМНИ ДНИ НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ЗВЕНА

ПО ВСЯКО ВРЕМЕ НА РАБОТНИЯ ДЕН СЕ ПРИЕМАТ ГРАЖДАНИ ПРИ ВЪЗНИКНАЛИ ОТ ТЯХНА СТРАНА ВЪПРОСИ И ПИТАНИЯ

––––––––––––––––––––