ПРИЕМНИ ДНИ  РАЙОН „ЗАПАДЕН” – ОБЩИНА ПЛОВДИВ

–––––––––––––––––––

ПРИЕМНИ ДНИ НА КМЕТА НА РАЙОН „ЗАПАДЕН” – ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Всеки ден

11:00 – 12:00 ч.

с предварително записване на тел. 032 604 818 или лично в стая 40 етаж 2

………………………………………………………………………………………..

ПРИЕМНИ ДНИ НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ЗВЕНА

ПО ВСЯКО ВРЕМЕ НА РАБОТНИЯ ДЕН СЕ ПРИЕМАТ ГРАЖДАНИ ПРИ ВЪЗНИКНАЛИ ОТ ТЯХНА СТРАНА ВЪПРОСИ И ПИТАНИЯ

––––––––––––––––––––

ПРИЕМНИ ДНИ НА ОБЩИСНКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ РАЙОН ЗАПАДЕН

ЯСЕН МИХАЙЛОВ и ПЕТЪР ПОПОВ

Всеки четвъртък

13:00 – 16:00 ч.

Заседателна зала, 2-ри етаж

–––––––––––––––––––––

ПРИЕМНИ ДНИ НА ОМБУДСМАНА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Всеки първи четвъртък от текущия мисец

10:00 – 12:00 ч.

Заседателна зала, 2-ри етаж

Предварителни записвания се правят при секретарката

На кмета на район „Западен“ на тел. 032 604 818