Годишен отчет на кмета на Община Пловдив, район „Западен“ – за 2008 г.

Годишен отчет на кмета на Община Пловдив, район „Западен“ – за 2009 г.

Годишен отчет на кмета на Община Пловдив, район „Западен“ – за 2010 г.

Годишен отчет на кмета на Община Пловдив, район „Западен“ – за 2012 г.

Годишен отчет на кмета на Община Пловдив, район „Западен“ – за 2013 г.
Годишен отчет на кмета на Община Пловдив, район „Западен“ – за 2014 г.