БЪЛГАРИЯ, 4001 ПЛОВДИВ, ул. “ВЕЧЕРНИЦА” № 1А
РАБОТНО ВРЕМЕ ОТ: 8:30 ЧАСА – ДО: 17:00 ЧАСА

тел.: +359 32 604 818,
e-mail: zapaden@plovdiv.bg  / signali_zapaden@abv.bg

ТБ “ИНВЕСТБАНК” АД, IBAN: BG16IORT73753102001000, BIC: IORTBGSF

Форма за изпращане на електронни съобщения

 Длъжност Име Етаж/Стая Телефон Телефон
РЪКОВОДСТВО
1 Кмет Димитър Колев  ет.2, ст. 37 604-818 0889721739
2 Зам.-кмет УТСДОК Димитър Караилиев  ет.2, ст. 38 604-849 0877067373
3 Зам.-кмет ОРСОМППП    ет.2, ст. 24 604-837  
4 Зам.-кмет ЕЖПЗССМД Георги Георгиев  ет.2, ст. 25 604-821 0885665587
5 Секретар Живка Дошева  ет.2, ст. 39 604-812  
ОТДЕЛ АПИО
6 Началник отдел Илиан Иванов  ет.2, ст. 32 604-814  
7 Гл. експерт ЧР Катя Терзиева  ет.1, ст. 10 604-855  
8 Ст.юрисконсулт Мирослав Тенев  ет.2, ст. 32 604-814 0876541012
9 Гл. спец.-документооборот Адриана Генчева  eт.1, ст. 9 604-810  
10 Гл.специалист ОМП Иван Величков   604-840  
11 Гл.специалист ТОКК Симона Кекеманова  ет.2, ст. 40 604-818 0889721739
12 Гл.специалист ЖПД Мария Корметова  eт.1, ст. 9 604-810  
13 Шофьор Христо Стоянов     0877597549
14 Домакин и куриер Атанас Илиев  eт.1, ст. 21 604-834 0888219900
15 Хигиенист Марияна Димитрова      
ОТДЕЛ ФСДЖП
16 Началник отдел ФСДЖП Данаил Димитров  ет.1, ст. 3 604-828 0898733321
17 Гл. експерт Бюджет Таня Лазарова-Спасова  ет.1, ст. 4 604-850  
18 Гл. инспектор СД Петя Карналова  ет.1, ст. 8 604-827 0876144879
19 Гл. инспектор ТУ Нели Паралингова  ет.1, ст. 8 604-827 0889194606
20 Гл. инспектор ЖПСД Дина Профирова  ет.1, ст. 7 604-824  
21 Гл. специалист “Счетоводство и ТРЗ” Зарухи Карагьозян  ет.1, ст. 5 604-829  
22 Гл. специалист “Счетоводство” Костадинка Гавраилова  ет.2, ст. 5 604-829  
23 Мл. счетоводител Катя Букова  ет.1, ст. 2 604-830  
24 Мл. счетоводител Василена Петкова  ет.1, ст. 2 604-830  
25 Техник, компютърни системи Петър Наков  ет.1, ст. 7  604-824  
ДИРЕКЦИЯ УТОЗСДГР
26 Д-р д-ия УТОЗСДГР Стелла Петрова  eт.2, ст. 30 604-819 0877352623
27 Гл. експерт АГ Христо Петков  eт.2, ст. 27 604-842 0886250555
28 Гл. експерт КР Генчо Енчев  eт.2, ст. 29 604-823  
29 Гл. специалист КР    eт.2, ст. 29 604-823  
30 Ст. инспектор ПИБ    eт.2, ст. 33 604-811  
31 Гл. инспектор СК Ивайло Няголов  eт.2, ст. 31 604-825 0877166894
32 Гл. експерт ССС Мая Златева  eт.2, ст. 28 604-848 0885244555
33 Инспектор    eт.2, ст. 33 604-811  
34 Гл. експерт Електро    eт.1, ст. 28 604-848  
35 Гл. инженер Велина Запрянова  eт.2, ст. 33 604-811 0877611264
36 Гл. специалист СК    eт.2, ст. 26 604-822  
37 Гл. специалист УП-ПУП Марияна Кемилева  eт.2, ст. 26 604-822  
38 Гл. инспектор КСОДЕС    eт.2, ст. 31 604-825  
39 Ст. специалист УТ Хера Симидчиева-Узунова  eт.2, ст. 26 604-822  
40 Гл. експерт ОК    ет.1, ст. 16 604-833  
41 Гл. експерт ЗСД Гергана Мечкарова-Георгиева  ет.1, ст. 1 604-826 0884219505
ГРАО
42 Гл. експерт ГРАО Таня Ламбрева-Ковачева  eт.1, ст. 11 604-816/839 0877605832
43 Ст. експерт ГРАО Гергана Дървинкова  eт.1, ст. 11 604-816/839  
44 Ст. експерт ГРАО Светлана Габърска  eт.1, ст. 11 604-816/839  
45 Ст. експерт ГРАО Мирослава Петкова eт.1, ст. 11 604-816/839  
46 Гл. специалист ГРАО Аделина Петрова eт.1, ст. 11 604-816/839  
47 Ст. специалист ГРАО Таня Чаушева eт.1, ст. 11 604-816/839  
ОБРАЗОВАНИЕ
48 Главен счетоводител Албена Шкодрова  eт.1, ст. 14 604-831  
49 Счетоводител Мариана Беширова  eт.1, ст. 15 604-832  
50 Счетоводител Цветана Лозанова  eт.1, ст. 15 604-832  
51 Счетоводител    eт.1, ст. 15 604-832  
52 Счетоводител Иванка Коловска  eт.1, ст. 15 604-832  
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
53 Счетоводител    ет.1, ст. 13 604-843  
54 Гл. Специалист-счетоводител Цветанка Благова  ет.1, ст. 13 604-843  
ЕКОЛОГИЯ
55 Ст. инспектор Озеленяване Христо Христов  ет.1, ст. 20 604-820  
56 Гл. инспектор Екология Пламен Христозов  ет.1, ст. 20 604-854 0889106707
57 Мл. инспектор Озеленяване Милена Кутолиева  ет.1, ст. 20 604-820  
ДЕЖУРНИ
58 Дежурен Георги Узунов ет.1, ст. 17 604-835  
59 Дежурен Красимир Дафов ет.1, ст. 17 604-835  
60 Дежурен Милко Арабаджийски ет.1, ст. 17 604-835  
61 Дежурен Петър Вълчев ет.1, ст. 17 604-835  
62 Дежурен Димитър Атанасов ет.1, ст. 17 604-835