Във връзка със създаването на нова локализационна еденица с ново наименование на улица намираща се между бул. „Пещерско шосе“ и изградената част от бул. „Свобода“ указана на схемата по долу.
nova_ulica
До края на месец декември oчакваме вашите мнения за наименование на улицата изпратени на адрес:
zapaden@plovdiv.bg