Месец Юли:

 1. Общо Класиране
 2. Протокол

 

Месец Август:

 1. Класиране: Лични асистенти
 2. Класиране Домашни Помощници
 3. Протокол

 

Месец Септември:

 1. Общо Класиране
 2. Протокол

 

Месец Октомври:

 1. Общо Класиране
 2. Протокол
 3. Нови потребители

 

Месец Ноември:

 1. Общо Класиране
 2. Протокол