Според Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, лицето, заемащо публична длъжност, подава декларациите си пред органа, който го избира или назначава.

Декларациите се обявяват на интернет страницата при спазване на Закона за защита на личните данни.

 

Име, фамилия Длъжност
2 Нонка Симеонова зам.Кмет
3 Ангел Славов зам.Кмет
Обща Администрация
4 инж. Краснойка Кушева Секретар
5 Атанас Петров
6 Пенка Николова
7 Евгения Пилярска
8 Ирена Капчина
9 Зарухи Карагьозян
10 Светла Илинчева
11 Милена Апостолова
12 Катя Букова
13 Цветанка Кълева
14 Добра Петрова
15 Атанас Костадинов
16 Атанас Кулин
17 СИД
18 Цветанка Благова
19 Петра Кънчева
20 Катя Терзиева
21 Димитър Вангелов
22 Мария Корметова
23 Мария Чордова
24 Радислав Живков
25 Гергана Дървинкова
26 Андрей Димов
27 Марияна Димитрова
28 арх. Светлозар Терзийски
29 инж. Стелла Петрова
30 инж. Радка Караиванова
31 Петър Аджеларов
32 инж. Нели Велчева
33 Марияна Кемилева
34 Винелина Станкова
35 инж. Ивайло Няголов
36 инж. Генчо Енчев
37 Георги Петков
38 инж. Пею Пеев
39 Таня Петкова
40 Веселина Балджиева
41 Гергана Мечкарова
42 Иванка Ганева
43 Стоянка Гушлекова
44 Светлана Петрова
45 Паскал Бойдев
46 Соня Тодорова
47 Мирослава Петкова
48 Росица Атанасова
49 Вера Исакова
50 Софка Узунова
51 Албена Шкодрова
52 Пламен Христозов
53 Васил Христов
54 Данаил Димитров
55 Димитър Павлов
56 Димитринка Симитчиева
57 Георги Узунов
58 Христина Кашилска
59 Ивелина Панайоткова
59 Иво Нанев
60 Мая Златева
61 Мирослав Тенев
62 Павлина Димитрова
63 Станислава Личкова
64 Таня Ламбрева-Ковачева
65 Тодор Запрянов
66 Венелина Пепелова
67 Станка Синапова
68 Радина Андреева
69 Петя Карналова
70 Христо Петков
71 Нели Паралингова
72 Цветина Кашилска
73 Атанас Илиев
74 Веска Угренова
75 Живка Николова
76 Аделина Петрова
77 Велина Запрянова
78 Диляна Григорова