Име, презиме, фамилия Основание Длъжност Вх.№ декларция Дата
1 Елица Янева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 старши специалист УТ ДИ-1 06.6.2018г.
2 Веселина Балджиева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 началник отдел ОСЗСДГР ДИ-2 06.6.2018г.
3 Христо Петков чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен експерт АГ ДИ-3 01.6.2018г.
4 Христо Петков чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен експерт АГ ДИ-4 01.6.2018г.
5 Мария Корметова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист-документооборот ДИ-5 06.6.2018г.
6 Мария  Корметова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен специалист-документооборот ДИ-6 06.6.2018г.
7 Стефка Герджикова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист ТОКК ДИ-7 06.6.2018г.
8 Стефка Герджикова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен специалист ТОКК ДИ-8 06.6.2018г.
9 Нели Велчева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен експерт Електрификация ДИ-9 06.6.2018г.
10 Нели Велчева чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен експерт Електрификация ДИ-10 06.6.2018г.
11 Марияна Кемилева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист УП-ПУП ДИ-11 06.6.2018г.
12 Марияна Кемилева чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен специалист УП-ПУП ДИ-12 06.6.2018г.
13 Мая Златева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен експерт ССС ДИ-13 06.6.2018г.
14 Мая Златева чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен експерт ССС ДИ-14 06.6.2018г.
15 Албена Шкодрова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен счетоводител ДДО ДИ-15 06.6.2018г.
16 Албена Шкодрова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен счетоводител ДДО ДИ-16 06.6.2018г.
17 Цветанка Благова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист-счетоводител ДИ-17 06.6.2018г.
18 Цветанка Благова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен специалист-счетоводител ДИ-18 06.6.2018г.
19 Даниела Бакърджиева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 инспектор ДИ-19 06.6.2018г.
20 Даниела Бакърджиева чл.35 ал.1 т.2 ч.2 инспектор ДИ-20 06.6.2018г.
21 Радка Караиванова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 старши инспектор ПИБ ДИ-21 06.6.2018г.
22 Радка Караиванова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 старши инспектор ПИБ ДИ-22 06.6.2018г.
23 Велина Запрянова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен инженер ДИ-23 06.6.2018г.
24 Велина Запрянова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен инженер ДИ-24 06.6.2018г.
25 Петър Аджеларов чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен инспектор КСОДЕС ДИ-25 06.6.2018г.
26 Петър Аджеларов чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен инспектор КСОДЕС ДИ-26 06.6.2018г.
27 Йорданка Чеканарова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 счетоводител ДИ-27 06.6.2018г.
28 Йорданка Чеканарова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 счетоводител ДИ-28 06.6.2018г.
29 Магдалена Янкова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 счетоводител ДИ-29 06.6.2018г.
30 Магдалена Янкова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 счетоводител ДИ-30 06.6.2018г.
31 Нели Паралингова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 старши инспектор ТУ ДИ-31 06.6.2018г.
32 Нели Паралингова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 старши инспектор ТУ ДИ-32 06.6.2018г.
33 Мирослав Тенев чл.35 ал.1 т.2 ч.1 старши юрисконсулт ДИ-33 06.6.2018г.
34 Мирослав Тенев чл.35 ал.1 т.2 ч.2 старши юрисконсулт ДИ-34 06.6.2018г.
35 Катя Терзиева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен експерт ЧР ДИ-35 06.6.2018г.
36 Катя Терзиева чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен експерт ЧР ДИ-36 06.6.2018г.
37 Дина Профирова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен инспектор ЖПСД ДИ-37 06.6.2018г.
38 Дина Профирова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен инспектор ЖПСД ДИ-38 06.6.2018г.
39 Елица Янева чл.35 ал.1 т.2 ч.2 старши специалист УТ ДИ-39 06.6.2018г.
40 Ивайло Няголов чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен инспектор СК ДИ-40 06.6.2018г.
41 Ивайло Няголов чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен инспектор СК ДИ-41 06.6.2018г.
42 Данаил Димитров чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен счетоводител ДИ-42 06.6.2018г.
43 Данаил Димитров чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен счетоводител ДИ-43 06.6.2018г.
44 Зарухи Карагьозян чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист „счетоводство и ТРЗ“ ДИ-44 06.6.2018г.
45 Зарухи Карагьозян чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен специалист „счетоводство и ТРЗ“ ДИ-45 06.6.2018г.
46 Таня Лазарова-Спасова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен експерт „Бюджет“ ДИ-46 06.6.2018г.
47 Таня Лазарова-Спасова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен експерт „Бюджет“ ДИ-47 06.6.2018г.
48 Мирослава Петкова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 старши експерт ГРАО ДИ-48 06.6.2018г.
49 Мирослава Петкова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 старши експерт ГРАО ДИ-49 06.6.2018г.
50 Стоянка Гушлекова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 старши експерт ГРАО ДИ-50 07.6.2018г.
51 Стоянка Гушлекова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 старши експерт ГРАО ДИ-51 07.6.2018г.
52 Светлана Габърска чл.35 ал.1 т.2 ч.1 старши експерт ГРАО ДИ-52 07.6.2018г.
53 Светлана Габърска чл.35 ал.1 т.2 ч.2 старши експерт ГРАО ДИ-53 07.6.2018г.
54 Гергана Дървинкова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист ГРАО ДИ-54 07.6.2018г.
55 Гергана Дървинкова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен специалист ГРАО ДИ-55 07.6.2018г.
56 Веселина Балджиева чл.35 ал.1 т.2 ч.2 началник отдел ОСЗСДГР ДИ-56 07.6.2018г.
57 Пламен Христозов чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен инспектор „Екология“ ДИ-57 07.6.2018г.
58 Пламен Христозов чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен инспектор „Екология“ ДИ-58 07.6.2018г.
59 Живка Николова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 секретар ДИ-59 07.6.2018г.
60 Живка Николова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 секретар ДИ-60 07.6.2018г.
61 Костадинка Гавраилова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист „счетоводство“ ДИ-61 07.6.2018г.
62 Костадинка Гавраилова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен специалист „счетоводство“ ДИ-62 07.6.2018г.
63 Васил Христов чл.35 ал.1 т.2 ч.1 старши инспектор „Озеленяване“ ДИ-63 07.6.2018г.
64 Васил Христов чл.35 ал.1 т.2 ч.2 старши инспектор „Озеленяване“ ДИ-64 07.6.2018г.
65 Зоя Камбурова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 счетоводител ДИ-65 07.6.2018г.
66 Зоя Камбурова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 счетоводител ДИ-66 07.6.2018г.
67 Иво Нанев чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен инспектор СИД ДИ-67 07.6.2018г.
68 Иво Нанев чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен инспектор СИД ДИ-68 07.6.2018г.
69 Таня Ламбрева-Ковачева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен експерт ГРАО ДИ-69 07.6.2018г.
70 Таня Ламбрева-Ковачева чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен експерт ГРАО ДИ-70 07.6.2018г.
71 Гергана Мечкарова-Георгиева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен експерт ЗСД ДИ-71 07.6.2018г.
72 Гергана Мечкарова-Георгиева чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен експерт ЗСД ДИ-72 07.6.2018г.
73 Елена Никодимова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист ЖПД ДИ-73 07.6.2018г.
74 Елена Никодимова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен специалист ЖПД ДИ-74 07.6.2018г.
75 Генчо Енчев чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен експерт КР ДИ-75 07.6.2018г.
76 Генчо Енчев чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен експерт КР ДИ-76 07.6.2018г.
77 Георги Петков чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист КР ДИ-77 07.6.2018г.
78 Георги Петков чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен специалист КР ДИ-78 07.6.2018г.
79 Василена Петкова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 младши счетоводител ДИ-79 07.6.2018г.
80 Василена Петкова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 младши счетоводител ДИ-80 07.6.2018г.
81 Винелина Станкова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист СК ДИ-81 07.6.2018г.
82 Винелина Станкова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен специалист СК ДИ-82 07.6.2018г.
83 Евгения Пилярска чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен инспектор СД ДИ-83 07.6.2018г.
84 Евгения Пилярска чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен инспектор СД ДИ-84 07.6.2018г.
85 Веска Угренова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 счетоводител ДИ-85 08.6.2018г.
86 Веска Угренова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 счетоводител ДИ-86 08.6.2018г.
87 Катя Букова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 младши счетоводител ДИ-87 08.6.2018г.
88 Катя Букова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 младши счетоводител ДИ-88 08.6.2018г.
89 Венцислава Борносузова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 младши инспектор „Озеленяване“ ДИ-89 08.6.2018г.
90 Венцислава Борносузова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 младши инспектор „Озеленяване“ ДИ-90 08.6.2018г.
91 Димитър Вангелов чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист ОМП ДИ-91 12.6.2018г.
92 Димитър Вангелов чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен специалист ОМП ДИ-92 12.6.2018г.
93 Стефка Борисова Герджикова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист ТОКК ДИ-93 28.09.2018г.
94 Стефка Борисова Герджикова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен специалист ТОКК ДИ-94 28.09.2018г.
95 Цветелина Видолова Тосева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 счетоводител ДИ-95 19.10.2018г.
96 Цветелина Видолова Тосева чл.35 ал.1 т.2 ч.2 счетоводител ДИ-96 19.10.2018г.
97 Иванка Гуркова Коловска чл.35 ал.1 т.2 ч.1 счетоводител ДИ-97 19.10.2018г.
98 Иванка Гуркова Коловска чл.35 ал.1 т.2 ч.2 счетоводител ДИ-98 19.10.2018г.
99 Петя Иванова Карналова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен инспектор СД ДИ-99 25.10.2018г.
100 Петя Иванова Карналова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен инспектор СД ДИ-100 25.10.2018г.
101 Женя Димитрова Петкова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист ТОКК ДИ-101 31.10.2018г.
102 Женя Димитрова Петкова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен специалист ТОКК ДИ-102 31.10.2018г.