Име, презиме, фамилия Основание Длъжност Вх.№ декларция Дата
1 Стефка Борисова Герджикова чл.35 ал.1 т.1 главен специалист ТОКК ДН-1 27.04.2018г.
2 Цветелина Видолова Тосева чл.35 ал.1 т.1 счетоводител ДН-2 20.09.2018г.
3 Иванка Гуркова Коловска чл.35 ал.1 т.1 счетоводител ДН-3 20.09.2018г.
4 Женя Димитрова Петкова чл.35 ал.1 т.1 главен специалист ТОКК ДН-4 04.10.2018г.
5 Петя Иванова Карналова чл.35 ал.1 т.1 главен инспектор СД ДН-5 04.10.2018г.
6 Петя Георгиева Христозова чл.35 ал.1 т.1 старши специалист ГРАО ДН-6 25.02.2019г.
Гергана Ангелова Дървинкова чл.35 ал.1 т.1 старши експерт ГРАО ДН-7 25.02.2019г.
8 Дина Атанасова Профирова чл.35 ал.1 т.1 главен инспектор ЖПСД ДН-8 01.03.2019г.
9 Иван Спасов Величков чл.35 ал.1 т.1 главен специалист ОМП ДН-9 07.06.2019г.
10  Петя Иванова Карналова чл.35 ал.1 т.1 главен инспектор СД ДН-10 08.07.2019г.
11 Данаил Георгиев Димитров чл.35 ал.1 т.1 Заместник-кмет ОРСЖПП ДН-11 24.09.2019
12 Георги Димитров Георгиев чл.35 ал.1 т.1 Заместник-кмет ДН-12 13.11.2019
13 Димитър Атанасов Караилиев чл.35 ал.1 т.1 Заместник-кмет ДН-13 21.11.2019