Име, презиме, фамилия Основание Длъжност Вх.№ декларция Дата
1 Стефка Борисова Герджикова чл.35 ал.1 т.1 главен специалист ТОКК ДН-1 27.04.2018г.
2 Цветелина Видолова Тосева чл.35 ал.1 т.1 счетоводител ДН-2 20.09.2018г.
3 Иванка Гуркова Коловска чл.35 ал.1 т.1 счетоводител ДН-3 20.09.2018г.
4 Женя Димитрова Петкова чл.35 ал.1 т.1 главен специалист ТОКК ДН-4 04.10.2018г.
5 Петя Иванова Карналова чл.35 ал.1 т.1 главен инспектор СД ДН-5 04.10.2018г.