Съобщение на Областен информационен център – Пловдив …

СЪОБЩЕНИЕ: Такса куче вече можете да заплатите по банков път …

УМОЛЯВАТ СЕ ГРАЖДАНИТЕ НА РАЙОН „ЗАПАДЕН“, КОИТО ИМАТ СВЕДЕНИЯ ЗА САМОТНО ЖИВЕЕЩИ ВЪЗРАСТНИ ХОРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОНА, ДА ПОДАДАТ ИНФОРМАЦИЯ НА ТЕЛ:
032 604 818 /ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР КМЕТ/ 
0885 665 587 /ЗАМ.-КМЕТ ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/ 
0877 067 373 /ЗАМ.-КМЕТ ДИМИТЪР КАРАИЛИЕВ/ 
МОЛЯ ПОСОЧВАЙТЕ ТРИТЕ ИМЕНА, АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА.
БЛАГОДАРИМ ЗА СЪДЕЙСТВИЕТО!

НОВО! ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

С цел ограничаване на масовия поток и с оглед прилагането на мерки за превенция на разпространението на COVID-19:
Умоляват се гражданите да подават заявления, молби и сигнали на следния e-mail адрес: signali_zapaden@abv.bg.
Район Западен изказва своята благодарност за проявените  отговорност и разбиране!
За повече информация:
Деловодство – тел. 032 604 810
ГРАО – тел. 032 604 816 / 032 604 839
ТСУ – тел. 032 604 848 / 032 604 822

ВАЖНО! 
Въпроси и отговори относно новия коронавирус.

ВАЖНО! ЗА ГРАЖДАНИTЕ, ПОСЕЩАВАЩИ РАЙОН ЗАПАДЕН!
ЗАПОВЕД РД-09-68/17.03.2020г. относно достъпа до Район „Западен“ …
ЗАПОВЕД РД-09-67/17.03.2020г. относно временен оперативен щаб …
ЗАПОВЕД РД-09-73/17.03.2020г. относно временно преустановяване на работата на млчените кухни.