Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

ЗАПОВЕД № РД-09-91/16.03.2023 За осигуряване на обществения ред във връзка с произвеждане на изборите за Народно събрание на 02.04.2023г.

Дата на публикуване: 16.03.2023
Последна актуализация: 05.07.2023