Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Ново работно и приемно време в районна администрация Западен

Дата на публикуване: 19.03.2024
Последна актуализация: 19.03.2024

Работно време:

от 8:30 ч. до 17:00 ч. 

Отдел Деловодство, ГРАО и Каса от 8:30 до 18:00 ч. без прекъсване

 

Приемно време:

Отдел Екология, Стопански дейности и Дирекция УТ

Понеделник и Петък 

от 8:30 до 12:00 ч.

Вторник и Четвъртък

от 13:00 до 17:00 ч.

тел.: 032 604 818