Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1G06
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OK1

Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2018г.

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 07.10.2022

Регистър и декларации по чл. 35 ал. 1 т. 1, т.2, т.3 и т.4 от ЗПКОНПИ от 2018г.

Име, презиме, фамилия Основание Длъжност Вх.№ декларция Дата
1 Стефка Борисова Герджикова чл.35 ал.1 т.1 главен специалист ТОКК ДН-1 27.04.2018г.
2 Цветелина Видолова Тосева чл.35 ал.1 т.1 счетоводител ДН-2 20.09.2018г.
3 Иванка Гуркова Коловска чл.35 ал.1 т.1 счетоводител ДН-3 20.09.2018г.
4 Женя Димитрова Петкова чл.35 ал.1 т.1 главен специалист ТОКК ДН-4 04.10.2018г.
5 Петя Иванова Карналова чл.35 ал.1 т.1 главен инспектор СД ДН-5 04.10.2018г.
6 Петя Георгиева Христозова чл.35 ал.1 т.1 старши специалист ГРАО ДН-6 25.02.2019г.
Гергана Ангелова Дървинкова чл.35 ал.1 т.1 старши експерт ГРАО ДН-7 25.02.2019г.
8 Дина Атанасова Профирова чл.35 ал.1 т.1 главен инспектор ЖПСД ДН-8 01.03.2019г.
9 Иван Спасов Величков чл.35 ал.1 т.1 главен специалист ОМП ДН-9 07.06.2019г.
10  Петя Иванова Карналова чл.35 ал.1 т.1 главен инспектор СД ДН-10 08.07.2019г.
11 Данаил Георгиев Димитров чл.35 ал.1 т.1 Заместник-кмет ОРСЖПП ДН-11 24.9.2019
12 Георги Димитров Георгиев чл.35 ал.1 т.1 Заместник-кмет ДН-12 13.11.2019
13 Димитър Атанасов Караилиев чл.35 ал.1 т.1 Заместник-кмет ДН-13

21.11.2019

           

 

 

 

Регистър и декларации по чл. 35 ал. 1 т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ от 2018г. 

Име, презиме, фамилия Основание Длъжност Вх.№ декларция Дата
1 Елица Янева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 старши специалист УТ ДИ-1 06.6.2018г.
2 Веселина Балджиева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 началник отдел ОСЗСДГР ДИ-2 06.6.2018г.
3 Христо Петков чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен експерт АГ ДИ-3 01.6.2018г.
4 Христо Петков чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен експерт АГ ДИ-4 01.6.2018г.
5 Мария Корметова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист-документооборот ДИ-5 06.6.2018г.
6 Мария  Корметова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен специалист-документооборот ДИ-6 06.6.2018г.
7 Стефка Герджикова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист ТОКК ДИ-7 06.6.2018г.
8 Стефка Герджикова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен специалист ТОКК ДИ-8 06.6.2018г.
9 Нели Велчева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен експерт Електрификация ДИ-9 06.6.2018г.
10 Нели Велчева чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен експерт Електрификация ДИ-10 06.6.2018г.
11 Марияна Кемилева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист УП-ПУП ДИ-11 06.6.2018г.
12 Марияна Кемилева чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен специалист УП-ПУП ДИ-12 06.6.2018г.
13 Мая Златева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен експерт ССС ДИ-13 06.6.2018г.
14 Мая Златева чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен експерт ССС ДИ-14 06.6.2018г.
15 Албена Шкодрова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен счетоводител ДДО ДИ-15 06.6.2018г.
16 Албена Шкодрова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен счетоводител ДДО ДИ-16 06.6.2018г.
17 Цветанка Благова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист-счетоводител ДИ-17 06.6.2018г.
18 Цветанка Благова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен специалист-счетоводител ДИ-18 06.6.2018г.
19 Даниела Бакърджиева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 инспектор ДИ-19 06.6.2018г.
20 Даниела Бакърджиева чл.35 ал.1 т.2 ч.2 инспектор ДИ-20 06.6.2018г.
21 Радка Караиванова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 старши инспектор ПИБ ДИ-21 06.6.2018г.
22 Радка Караиванова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 старши инспектор ПИБ ДИ-22 06.6.2018г.
23 Велина Запрянова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен инженер ДИ-23 06.6.2018г.
24 Велина Запрянова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен инженер ДИ-24 06.6.2018г.
25 Петър Аджеларов чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен инспектор КСОДЕС ДИ-25 06.6.2018г.
26 Петър Аджеларов чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен инспектор КСОДЕС ДИ-26 06.6.2018г.
27 Йорданка Чеканарова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 счетоводител ДИ-27 06.6.2018г.
28 Йорданка Чеканарова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 счетоводител ДИ-28 06.6.2018г.
29 Магдалена Янкова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 счетоводител ДИ-29 06.6.2018г.
30 Магдалена Янкова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 счетоводител ДИ-30 06.6.2018г.
31 Нели Паралингова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 старши инспектор ТУ ДИ-31 06.6.2018г.
32 Нели Паралингова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 старши инспектор ТУ ДИ-32 06.6.2018г.
33 Мирослав Тенев чл.35 ал.1 т.2 ч.1 старши юрисконсулт ДИ-33 06.6.2018г.
34 Мирослав Тенев чл.35 ал.1 т.2 ч.2 старши юрисконсулт ДИ-34 06.6.2018г.
35 Катя Терзиева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен експерт ЧР ДИ-35 06.6.2018г.
36 Катя Терзиева чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен експерт ЧР ДИ-36 06.6.2018г.
37 Дина Профирова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен инспектор ЖПСД ДИ-37 06.6.2018г.
38 Дина Профирова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен инспектор ЖПСД ДИ-38 06.6.2018г.
39 Елица Янева чл.35 ал.1 т.2 ч.2 старши специалист УТ ДИ-39 06.6.2018г.
40 Ивайло Няголов чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен инспектор СК ДИ-40 06.6.2018г.
41 Ивайло Няголов чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен инспектор СК ДИ-41 06.6.2018г.
42 Данаил Димитров чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен счетоводител ДИ-42 06.6.2018г.
43 Данаил Димитров чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен счетоводител ДИ-43 06.6.2018г.
44 Зарухи Карагьозян чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист “счетоводство и ТРЗ” ДИ-44 06.6.2018г.
45 Зарухи Карагьозян чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен специалист “счетоводство и ТРЗ” ДИ-45 06.6.2018г.
46 Таня Лазарова-Спасова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен експерт “Бюджет” ДИ-46 06.6.2018г.
47 Таня Лазарова-Спасова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен експерт “Бюджет” ДИ-47 06.6.2018г.
48 Мирослава Петкова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 старши експерт ГРАО ДИ-48 06.6.2018г.
49 Мирослава Петкова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 старши експерт ГРАО ДИ-49 06.6.2018г.
50 Стоянка Гушлекова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 старши експерт ГРАО ДИ-50 07.6.2018г.
51 Стоянка Гушлекова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 старши експерт ГРАО ДИ-51 07.6.2018г.
52 Светлана Габърска чл.35 ал.1 т.2 ч.1 старши експерт ГРАО ДИ-52 07.6.2018г.
53 Светлана Габърска чл.35 ал.1 т.2 ч.2 старши експерт ГРАО ДИ-53 07.6.2018г.
54 Гергана Дървинкова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист ГРАО ДИ-54 07.6.2018г.
55 Гергана Дървинкова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен специалист ГРАО ДИ-55 07.6.2018г.
56 Веселина Балджиева чл.35 ал.1 т.2 ч.2 началник отдел ОСЗСДГР ДИ-56 07.6.2018г.
57 Пламен Христозов чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен инспектор “Екология” ДИ-57 07.6.2018г.
58 Пламен Христозов чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен инспектор “Екология” ДИ-58 07.6.2018г.
59 Живка Николова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 секретар ДИ-59 07.6.2018г.
60 Живка Николова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 секретар ДИ-60 07.6.2018г.
61 Костадинка Гавраилова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист “счетоводство” ДИ-61 07.6.2018г.
62 Костадинка Гавраилова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен специалист “счетоводство” ДИ-62 07.6.2018г.
63 Васил Христов чл.35 ал.1 т.2 ч.1 старши инспектор “Озеленяване” ДИ-63 07.6.2018г.
64 Васил Христов чл.35 ал.1 т.2 ч.2 старши инспектор “Озеленяване” ДИ-64 07.6.2018г.
65 Зоя Камбурова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 счетоводител ДИ-65 07.6.2018г.
66 Зоя Камбурова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 счетоводител ДИ-66 07.6.2018г.
67 Иво Нанев чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен инспектор СИД ДИ-67 07.6.2018г.
68 Иво Нанев чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен инспектор СИД ДИ-68 07.6.2018г.
69 Таня Ламбрева-Ковачева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен експерт ГРАО ДИ-69 07.6.2018г.
70 Таня Ламбрева-Ковачева чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен експерт ГРАО ДИ-70 07.6.2018г.
71 Гергана Мечкарова-Георгиева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен експерт ЗСД ДИ-71 07.6.2018г.
72 Гергана Мечкарова-Георгиева чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен експерт ЗСД ДИ-72 07.6.2018г.
73 Елена Никодимова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист ЖПД ДИ-73 07.6.2018г.
74 Елена Никодимова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен специалист ЖПД ДИ-74 07.6.2018г.
75 Генчо Енчев чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен експерт КР ДИ-75 07.6.2018г.
76 Генчо Енчев чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен експерт КР ДИ-76 07.6.2018г.
77 Георги Петков чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист КР ДИ-77 07.6.2018г.
78 Георги Петков чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен специалист КР ДИ-78 07.6.2018г.
79 Василена Петкова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 младши счетоводител ДИ-79 07.6.2018г.
80 Василена Петкова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 младши счетоводител ДИ-80 07.6.2018г.
81 Винелина Станкова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист СК ДИ-81 07.6.2018г.
82 Винелина Станкова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен специалист СК ДИ-82 07.6.2018г.
83 Евгения Пилярска чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен инспектор СД ДИ-83 07.6.2018г.
84 Евгения Пилярска чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен инспектор СД ДИ-84 07.6.2018г.
85 Веска Угренова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 счетоводител ДИ-85 08.6.2018г.
86 Веска Угренова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 счетоводител ДИ-86 08.6.2018г.
87 Катя Букова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 младши счетоводител ДИ-87 08.6.2018г.
88 Катя Букова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 младши счетоводител ДИ-88 08.6.2018г.
89 Венцислава Борносузова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 младши инспектор “Озеленяване” ДИ-89 08.6.2018г.
90 Венцислава Борносузова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 младши инспектор “Озеленяване” ДИ-90 08.6.2018г.
91 Димитър Вангелов чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист ОМП ДИ-91 12.6.2018г.
92 Димитър Вангелов чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен специалист ОМП ДИ-92 12.6.2018г.
93 Стефка Борисова Герджикова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист ТОКК ДИ-93 28.09.2018г.
94 Стефка Борисова Герджикова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен специалист ТОКК ДИ-94 28.09.2018г.
95 Цветелина Видолова Тосева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 счетоводител ДИ-95 19.10.2018г.
96 Цветелина Видолова Тосева чл.35 ал.1 т.2 ч.2 счетоводител ДИ-96 19.10.2018г.
97 Иванка Гуркова Коловска чл.35 ал.1 т.2 ч.1 счетоводител ДИ-97 19.10.2018г.
98 Иванка Гуркова Коловска чл.35 ал.1 т.2 ч.2 счетоводител ДИ-98 19.10.2018г.
99 Петя Иванова Карналова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен инспектор СД ДИ-99 25.10.2018г.
100 Петя Иванова Карналова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен инспектор СД ДИ-100 25.10.2018г.
101 Женя Димитрова Петкова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист ТОКК ДИ-101 31.10.2018г.
102 Женя Димитрова Петкова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен специалист ТОКК ДИ-102 31.10.2018г.
103 Стоянка Лукова Гушлекова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 старши експерт ГРАО ДИ-103 15.01.2019г.
104 Стоянка Лукова Гушлекова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 старши експерт ГРАО ДИ-104 15.01.2019г.
105 Аделина Иванова Петрова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 старши специалист ГРАО ДИ-105 08.02.2019г.
106 Аделина Иванова Петрова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 старши специалист ГРАО ДИ-106 08.02.2019г.
107 Иво Нанев Нанев чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен инспектор СИД ДИ-107 19.02.2019г.
108 Иво Нанев Нанев чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен инспектор СИД ДИ-108 19.02.2019г.
109 Петя Георгиева Христозова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 старши специалист ГРАО ДИ-109 26.03.2019г.
110 Петя Георгиева Христозова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 старши специалист ГРАО ДИ-110  26.03.2019г.
111 Теодора Райчева Милева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 младши инспектор “Озеленяване” ДИ-111 27.03.2019г.
112 Теодора Райчева Милева чл.35 ал.1 т.2 ч.2 младши инспектор “Озеленяване” ДИ-112 27.03.2019г
113 Гергана Ангелова Дървинкова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 старши експерт ГРАО ДИ-113 05.04.2019г.
114 Васил Здравков Христов чл.35 ал.1 т.2 ч.1 старши инспектор “Озеленяване” ДИ-114 08.04.2019г.
115 Катя Генова Терзиева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен експерт “Човешки ресурси” ДИ-115 09.04.2019г.
116 Веселина Танева Балджиева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен експерт “Образование и култура” ДИ-116 24.04.2019г.
117 Костадинка Иванова Гавраилова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист “Счетоводство” ДИ-117 24.04.2019г.
118 Данаил Георгиев Димитров чл.35 ал.1 т.2 ч.1 началник отдел ФСДЖП ДИ-118 25.04.2019г.
119 Зарухи Мардирос Карагьозян чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист “Счетоводство и ТРЗ” ДИ-119 25.04.2019г.
120 Велина Тодорова Запрянова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен инженер ДИ-120 30.04.2019г.
121 Елена Христова Никодимова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист ЖПД ДИ-121 03.05.2019г.
122 Мария Иванова Корметова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист “Документооборот” ДИ-122 03.05.2019г.
123 Таня Иванова Ламбрева-Ковачева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен експерт ГРАО ДИ-123 07.05.2019г.
124 Таня Петрова Лазарова-Спасова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен експерт “Бюджет” ДИ-124 08.05.2019г.
125 Мая Петрова Златева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен експерт “Електрификация” ДИ-125 08.05.2019г.
126 Нели Василева Златева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист “УП-ПУП” ДИ-126 09.05.2019г.
127 Марияна Веселинова Кемилева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен експерт “Кадастър и регулация” ДИ-127 09.05.2019г.
128 Генчо Петров Енчев чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист “Кадастър и регулация” ДИ-128 09.05.2019г.
129 Георги Петков Петков чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист “Кадастър и регулация” ДИ-129 09.05.2019г.
130 Елица Станиславова Кръстева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 старши специалист “Устройство на територията” ДИ-130 09.05.2019г.
131 Винелина Петрова Станкова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен експерт “Строителен контрол” ДИ-131 09.05.2019г.
132 Женя Петрова Петкова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист ТОКК ДИ-132 09.05.2019г.
133 Карло Миленов Джантов чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен инспектор СИД ДИ-133 09.05.2019г.
134 Василена Георгиева Петкова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 младши счетоводител ДИ-134 09.05.2019г.
135 Ивайло Софрониев Няголов чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен инспектор “Строителен контрол” ДИ-135 09.05.2019г.
136 Пламен Илиев Христозов чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен инспектор “Екология” ДИ-136 10.05.2019г.
137 Петър Николаев Аджеларов чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен инспектор “КСОДЕС” ДИ-137 10.05.2019г.
138 Зоя Красимирова Камбурова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 счетоводител ДИ-138 10.05.2019г.
139 Дина Атанасова Профирова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен инспектор ЖПСД ДИ-139 10.05.2019г.
140 Радка Цонева Караиванова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 инспектор ДИ-140 10.05.2019г.
141 Петя Иванова Карналова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен инспектор “Строителен контрол” ДИ-141 13.05.2019г.
142 Нели Ангелова Паралингова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 старши инспектор ТУ ДИ-142 13.05.2019г.
143 Иванка Гуркова Коловска чл.35 ал.1 т.2 ч.1 счетоводител ДИ-143 13.05.2019г.
144 Йорданка Герасимова Чеканарова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 счетоводител ДИ-144 13.05.2019г.
145 Цветелина Видолова Тосева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 счетоводител ДИ-145 13.05.2019г.
146 Албена Христова Шкодрова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 счетоводител ДИ-146 14.05.2019г.
147 Гергана Лазарова Мечкарова-Георгиева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 счетодовител ДИ-147 14.05.2019г.
148 Женя Димитрова Петкова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 счетодовител ДИ-148 14.05.2019г.
149 Веска Димитрова Угренова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 счетодовител ДИ-149 14.05.2019г.
150 Мирослав Тенев Тенев чл.35 ал.1 т.2 ч.1 старши юристконсулт ДИ-150 14.05.2019г.
151 Цветанка Христова Благова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист-счетоводител ДИ-151 15.05.2019г.
152 Катя Тодорова Букова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 младши счетодовител ДИ-152 15.05.2019г.
153 Христо Вълчев Петков чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен експерт АГ ДИ-153 15.05.2019г.
154 Карло Миленов Джантов чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен инскептор СИД ДИ-154 15.05.2019г.
155 Живка Костадинова Николова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 секретар ДИ-155 15.05.2019г.
156 Евгения Пилярска чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен инспектор СД ДИ-156 06.06.2019г.
157 Иван Спасов Величков чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист ОМП ДИ-157 08.07.2019г.
158 Иван Спасов Величков чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен специалист ОМП ДИ-158 08.07.2019г.
159 Елица Станиславова Кръстева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 старши специалист УТ ДИ-159 11.07.2019г.
160 Елица Станиславова Кръстева чл.35 ал.1 т.2 ч.2 старши специалист УТ ДИ-160 11.07.2019г.
161 Светлана Илиева Гъбарска чл.35 ал.1 т.2 ч.1 старши специалист ГРАО ДИ-161 23.07.2019г.
162 Мирослава Георгиева Петкова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 старши специалист ГРАО ДИ-162 23.07.2019г.
163 Димитър Георгиев Вангелов чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист ОМП ДИ-163 01.08.2019г.