Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ10V6
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OK0

Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2020г.

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 11.10.2022

Регистър на декларации по чл.35 ал. 1 т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ за 2020г.

 
 
 
 

 

 

Регистър на декларации по чл. 35 ал. 1 т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ за 2020г.

 

Име, презиме, фамилия Основание Длъжност Вх.№ декларция Дата
1 Илиан Руменов Иванов чл.35 ал.1 т.2 ч.2 началник отдел АПИО ДИ-1 13.01.2020г.
2 Красимира Сергеева Мирчева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 счетоводител ДДО ДИ-2 23.01.2020г.
3 Красимира Сергеева Мирчева чл.35 ал.1 т.2 ч.2 счетоводител ДДО ДИ-3 23.01.2020г.
4 Мирослав Тенев Тенев чл.35 ал.1 т.2 ч.1 старши юрисконсулт ДИ-4 10.02.2020г.
5 Гергана Ангелова Дървинкова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 старши експерт ГРАО ДИ-5 17.02.2020г.
6 Гергана Ангелова Дървинкова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 старши експерт ГРАО ДИ-6 18.02.2020г.
7 Таня Иванова Ламбрева-Ковачева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен експерт ГРАО ДИ-7 05.03.2020г.
8 Илиян Георгиев Кръстев чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен инспектор СИД ДИ-8 11.03.2020г.
9 Илиян Георгиев Кръстев чл.35 ал.1 т.2 ч.2 главен инспектор СИД ДИ-9 11.03.2020г.
10 Катя Генова Терзиева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен експерт ЧР ДИ-10 27.04.2020г.
11 Елена Христова Никодимова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист ЖПД ДИ-11 28.04.2020г.
12 Мария Иванова Корметова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист – документооборот ДИ-12 28.04.2020г.
13 Цветелина Христова Людова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 старши специалист УТ ДИ-13 29.04.2020г.
14 Цветелина Христова Людова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 старши специалист УТ ДИ-14 29.04.2020г.
15 Зоя Красимирова Камбурова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 счетоводител ДДО ДИ-15 30.04.2020г.
16 Теодора Райчева Милева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 младши инспектор “Озеленяване” ДИ-16 04.05.2020г.
17 Васил Здравков Христов чл.35 ал.1 т.2 ч.1 старши инспектор “Озеленяване” ДИ-17 04.05.2020г.
18 Пламен Илиев Христозов чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен инспектор “Екология” ДИ-18 04.05.2020г.
19 Петър Николаев Аджеларов чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен инспектор КСОДЕС ДИ-19 04.05.2020г.
20 Гергана Лазарова Мечкарова-Георгиева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен експерт ЗСД ДИ-20 05.05.2020г.
21 Илиан Руменов Иванов чл.35 ал.1 т.2 ч.1 началник отдел АПИО ДИ-21 05.05.2020г.
22 Иванка Гуркова Коловска чл.35 ал.1 т.2 ч.1 счетоводител ДДО ДИ-22 08.05.2020г.
23 Светлана Илиева Габърска чл.35 ал.1 т.2 ч.1 старши експерт ГРАО ДИ-23 12.05.2020г.
24 Мирослава Георгиева Петкова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 старши експерт ГРАО ДИ-24 12.05.2020г.
25 Петя Георгиева Христозова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 старши специалист ГРАО ДИ-25 12.05.2020г.
26 Аделина Иванова Петрова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист ГРАО ДИ-26 12.05.2020г.
27 Данаил Георгиев Димитров чл.35 ал.1 т.2 ч.1 началник отдел ФСДЖП ДИ-27 12.05.2020г.
28 Зарухи Мардирос Карагьозян чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главе специалист – счетоводство и ТРЗ ДИ-28 12.05.2020г.
29 Дина Атанасова Профирова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен инспектор ЖПСД ДИ-29 12.05.2020г.
30 Георги Петков Петков чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист КР ДИ-30 12.05.2020г.
31 Генчо Петров Енчев чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен експерт КР ДИ-31 12.05.2020г.
32 Винелина Петрова Станкова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист СК ДИ-32 12.05.2020г.
33 Мая Петрова Златева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен експерт ССС ДИ-33 15.05.2020г.
34 Марияна Веселинова Кемилева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист УП-ПУП ДИ-34 15.05.2020г.
35 Костадинка Иванова Гавраилова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист “счетоводство” ДИ-35 15.05.2020г.
36 Петя Иванова Карналова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен инспектор СД ДИ-36 15.05.2020г.
37 Катя Тодорова Букова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 младши счетоводител ДИ-37 15.05.2020г.
38 Цветанка Христова Благова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист-счетоводител ДИ-38 19.05.2020г.
39 Христо Вълчев Петков чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен експерт АГ ДИ-39 19.05.2020г.
40 Василена Георгиева Петкова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 младши счетоводител ДИ-40 19.05.2020г.
41 Веска Тодорова Угренова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 счетоводител ДИ-41 20.05.2020г.
42 Таня Петрова Лазарова-Спасова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен експерт “Бюджет” ДИ-42 20.05.2020г.
43 Нели Василева Велчева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен експерт “Електро ДИ-43 21.05.2020г.
44 Хера Константинова Симидчиева-Узунова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 старши специалист УТ ДИ-44 21.05.2020г.
45 Хера Константинова Симидчиева-Узунова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 старши специалист УТ ДИ-45 21.05.2020г.
46 Велина Тодорова Запрянова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен инженер ДИ-46 21.05.2020г.
47 Иван Спасов Величков чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист ОМП ДИ-47 22.05.2020г.
48 Албена Христова Шкодрова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен счетоводител ДДО ДИ-48 22.05.2020г.
49 Нели Ангелова Паралингова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 старши инспектор ТУ ДИ-49 22.05.2020г.
50 Цветана Герова Лозанова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 счетоводител ДИ-50 29.05.2020г.
51 Цветана Герова Лозанова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 счетоводител ДИ-51 29.05.2020г.
52 Ивайло Софрониев Няголов чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен инспектор СК ДИ-52 09.06.2020г.
53 Женя Димитрова Петкова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 главен специалист ТОКК ДИ-53 10.06.2020г.
54 Живка Костадинова Дошева чл.35 ал.1 т.2 ч.1 секретар ДИ-54 11.06.2020г.
55 Бонка Владимирова Малиганова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 счетоводител ДИ-55 03.09.2020г.
56 Бонка Владимирова Малиганова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 счетоводител ДИ-56 03.09.2020г.
57 Мариана Иванова Беширова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 счетоводител ДИ-57 30.09.2020г.
58 Мариана Иванова Беширова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 счетоводител ДИ-58 30.09.2020г.
59 Симона Венциславова Кекеманова чл.35 ал.1 т.2 ч.1 специалист ТОКК ДИ-59 23.11.2020г.
60 Симона Венциславова Кекеманова чл.35 ал.1 т.2 ч.2 специалист ТОКК ДИ-60 23.11.2020г.