Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24H6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C27

Заместник кметове

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 14.11.2023

Димитър Атанасов Караилиев

заместник-кемтДимитър Атанасов Караилиев е роден на 22 юни 1990. Живее в гр. Пловдив – Район „Западен“.

Завършил е висше икономическо образование – магистърска степен.

От 2013-та година работи в звена на Община Пловдив, като последно – главен експерт в Дирекция „Култура и културно наследство“ на Община Пловдив. От 2019-та година е заместник-кмет в Община Пловдив – район „Западен“ с ресори „Устройство на територията“, „Стопански дейности“, „Образование“ и „Култура“.