Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24H6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C27

Заместник кметове

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 21.03.2024

Зам-кмет Иван Ангелов - "Устройство на територията, Обществен ред и сигурност, Стопнаски дейности"

Иван Ангелов отговаря пряко за стриктното изпълнение на проектите в района - за спазване на техните срокове и качество. Той има интереси в областта на икономиката и IT технологиите, с богат опит е в сферата на търговията и логистиката. Като млад и енергичен човек, г-н Ангелов вижда ясно проблема със забавената дигитализация и ще търси решение в тази посока. В своята работа той поставя акцент върху ефективността на районната администрация, намаляването на бюрократичната тежест с цел улесняване на гражданите и пестенето на тяхното ценно време. Сред другите приоритети на Иван Ангелов са: поощряването на гражданското самосъзнание, повишаването на спортните активности на младото поколение, облагородяване на зелените пространства.

 

Контакти:

 

032 604 849

087 706 73 73

i.angelov@zapaden.plovdiv.bg

 

Зам-кмет Елена Георгиева -  "Образование, Екология, Култура, Социални дейности и Здравеопазване"

Елена Георгиева има висше образование, бакалавърска степен по „Стопанско управление”, магистърска степен по „Управление на проекти“.
Участвала е в различни обучения за повишаване на своята квалификация: „Ново поколение на жените – лидери“, „Способност за анализиране на финансова информация“, „Провеждане на обучения“, „Подбор и управление на персонал“, „Разрешаване на конфликти“ и др.
Г-жа Георгиева има над 15-годишен опит в банковата сфера и е заемала ръководни позиции в управлението на екипи. 
Тя е изключително чувствителна към темите, които касаят грижата за децата и възрастните, хората със специални потребности. Ще работи за един по-зелен и уреден квартал, с повече детски площадки и мини паркови пространства за отдих на живущите, за консолидиране на кварталната общност чрез провеждането на събития със социален и културен характер. Обича да се вслушва в мнението на хората, защото това е верният път те да бъдат въвлечени в решаването на проблемите и реализирането на добрите идеи за развитието на района.  


Контакти:


032 604 812  

088 262 47 95

е.georgieva@zapaden.plovdiv.bg