Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24L4
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TFK236

Вътрешни правила

Дата на публикуване: 12.08.2022
Последна актуализация: 07.02.2023

Правилник за вътрешния трудов ред в общинската администрация на община Пловдив - район "ЗАПАДЕН"