Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HH1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121N1

Информация за граждани

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 17.08.2022

Център за административно обслужване (ЦАО)

  • ЦАО е разположен на етаж 1 с осигурен адаптиран достъп посредством изградена рампа за колички на хора с увреждания и детски колички;
  • нашите служители ще Ви окажат необходимото съдействие по време на престоя Ви в администрацията;
  • в случай на необходимост от консултация със служител от ет.2, дежурният служител на входа на администрацията, ще се свърже по телефона, за да го повика.

Контакти на ЦАО

Деловодство: 032 604 810;
ТСУ: 032 604 822, 604 848;
ГРАО: 032 604 839, 604 816;
Стопански дейности: 032 604 827;
Екология: 032 60454, 604 820;
Жилищна политика: 032 604 824.
 

Посещаемост на ЦАО

  • обърнете се към служителите ни в ЦАО;
  • обърнете се към техническия секретар на Кмет – 032 604 818;
  • поискайте да Ви насочат и да Ви свържат с експерта по казуса;
  • при необходимост се обърнете към съответния ръководител.

 

https://www.plovdiv.bg/граждани/