Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121D6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HK5

Място за преглед на предоставената информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 18.08.2022

Административната сграда на Община Пловдив – Район „Западен“, находяща се на адрес: гр. Пловдив, ул. „Вечерница“ №1А, с работно време от 08:30 ч. до 17:00 ч. в работни дни, съгласно предварителна уговорка с отговорно длъжностно лице.