Z6_PPGAHG800HA1006G627PCVMC07
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCVMCO7
Бюджет и финансови отчети Местни данъци и такси Oбщински предприятия Oбщинска собственост ГРАО Жилищно настаняване Стопански дейности Етажна собственост Хуманитарни дейности Архитектура и градоустройство Туризъм Транспорт Околна среда Селско стопанство и гори

Дейности

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.08.2022

Във връзка с предприетите извънредни мерки относно CoVID-19, част от които е намаляванетo на нуждата от обслужване “на гише”, Район “Западен” умолява гражданите, които разполагат с Квалифициран Електронен Подпис (КЕП), да се възползват от възможността да заявят предоставянето на административни услуги по електронен път.

 

Повече информация за Единния модел за предоставяне на административни електронни услуги и примерно заявяване можете да намерите тук.

 

АКТУАЛНО: ДАЕУ: Гражданите могат да заявяват е-услуги през ЕПДАЕУ и да подписват безплатно документи с КЕП

ДАЕУ с разяснения за облачния и мобилен квалифициран електронен подпис (КЕП) при заявяване на е-услуги

 

Какво е необходимо да притежавам, за да мога да заявя електронна административна услуга?

Необходимо е да притежавате Квалифициран Електронен Подпис (КЕП).

 

Как да заявя електронна административна услуга?

За да заявите централизирано електронна административна услуга (ЕАУ) към Район “Западен” е необходимо да изберете услугата от списъка и да следвате инструкциите от страницата, към която води съответния линк. След като попълните и прикачите формуляра за заявяване на ЕАУ е необходимо да прикачите и копие от платежно нареждане (в случай, че услугата се заплаща).