Z6_PPGAHG800P5U1068U190TF4KV2
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TF4C00

Изменения на кадастрални планове

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 26.10.2022