Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O24
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12K35

История

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 09.11.2023

Район „Западен”- Община Пловдив е създаден със Закона за териториалното деление на столична община и големите градове през 1995 г. със следните граници: ЖП линия Централна гара Пловдив – Филипово, северният бряг на р. Марица, землищната граница на Пловдив с община „Родопи”, до и по землищната граница между кварталите Коматево и Прослав, ЖП ареал.

 

ЖП линията Централна гара – Филипово е построена през 1910 г. Дълги години тя се явява западната граница на урбанизирания Пловдив. В края на 40-те започват плановете за разрастване на града зад ЖП линията. Първоначално е построен Стадион „Пловдив“. След това през 50-те и 60-те години на XX в. започва изграждането на старата част на кв. „Христо Смирненски“ с тухлени къщи и кооперации. Село Прослав е включено в границите на град Пловдив през 1969 г. От края на 60-те до края на 80-те години на XX век строителството в района е предимно на блокове от панелен тип.

 

Район „Западен”- Община Пловдив включва следните квартали:

 

жк. Христо Смирненски - кварталът се дели на „Смирненски I“ – стара част и „Смирненски II“ – нова част, разделени от улица „Царевец“. Обособени са „Смирненски III“ и „Смирненски IV“ около Братската могила. Обособява се бъдещ квартал „Смирненски – V“, който ще бъде на изток към кв. Прослав.

кв. Гарнизонна фурна

кв. Младежки хълм

кв. Прослав


От създаването на Район „Западен”- Община Пловдив до момента кметове са били:

Д-р Недялко Генчев – от 1995 г. до 1999 г.

Г-жа Маргарита Вакрилова – от 1999 г. до 2003 г. и от 2003 г. до 2007 г.

Г-н Здравко Димитров – от 2007 г. до 2011 г.

Г-жа Десислава Желязкова – от 2011 г. до 2013 г.

Г-н Димитър Колев – от 2013 г. до 2015 г., от 2015 г. до 2019 г. и от 2019 г. до 2023 г.

Г-жа Тони Стойчева - от 2023 до момента