Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O67
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KN6

Население

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.08.2022

Към 27.06.2022г. населението на Район "Западен" наброява:

  1. Население регистрирано по постоянен адрес -  40 497 души
  2. Население регистрирано по настоящ адрес - 38 512 души