Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115P4
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115P5
Местоположение Население Инфраструктура Забележителности

Характеристики на общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 24.08.2022

Район Западен е един от 6-те административни райони на Община Пловдив. Територията на района обхваща 7367 дка в регулация, 12040 дка земеделски земи и 1440 дка, които предстоят да бъдат включени в регулация.

Районът се намира в западната част на град Пловдив. Жп линията Централна гара Пловдив – Филипово е неговата източна граница. Тя го отделя от район „Централен“. Северният бряг на река Марица е границата с район „Северен“. На запад се простира до землищната граница на Пловдив с община „Родопи“, на юг – до землищната граница между кварталите Коматево и Прослав, която го отделя от район „Южен“.

Районът включва следните квартали:

  • жк. Смирненски
  • кв. Гарнизонна фурна
  • кв. Младежки хълм
  • кв. Прослав

Квартал „Христо Смирненски“ се дели на „Смирненски I“ – стара част и „Смирненски II“ – нова част, разделени от улица „Царевец“. Обособяват се „Смирненски III“ и „Смирненски IV“ около Братската могила. Бъдещият квартал „Смирненски – V“ ще бъде на изток към кв. Прослав.

Жп линията Централна гара – Филипово е построена през 1910 г. Дълги години тя се явява западната граница на урбанизирания Пловдив.

В края на 40-те започват плановете за разрастване на града зад жп линията. Първоначално е построен Стадион „Пловдив“. След това през 50-те и 60-те години на XX в. започва изграждането на старата част на кв. „Христо Смирненски“ с тухлени къщи и кооперации. Прослав е включено в граници на Пловдив през 1969 г. От края на 60-те до края на 80-те изграждането в района е от блокове от панелен тип.

Районът в сегашните си граници е създаден със Закона за териториално деление на Столичната община и големите градове през 1995 г.