Z6_PPGAHG800P5U1068U190TF44F2
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TF44V0

Здравеопазване

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 25.08.2022

На територията на района функционират следните здравни заведения:

  • Диагностично-консултативен център 4
  • Университетска специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология „Селена“
  • Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги
  • Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Пълмед
  • Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Каспела
  • Медицински център за рехабилитация и спортна медицина