Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CO2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S85

Банкови сметки

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 25.08.2022

Банкова сметка за заплащане на такси и цени за услуги в район „Западен“:

ИНСТИТУЦИЯ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ - РАЙОН "ЗАПАДЕН"

ЕИК 0004715040050

АДРЕС: ПЛОВДИВ, УЛ. "ВЕЧЕРНИЦА" 1А

ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД - КЛОН ПЛОВДИВ

IBAN: BG16IORT73753102001000, BIC: IORTBGSF