Z6_PPGAHG800P5U1068U190TF4KT6
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TF4K34
Общи устройствени планове Подробни устройствени планове Протоколи от РЕСУТ Разрешения за строеж Контрол по строителството Изменения на кадастрални планове Обявления и съобщения по ЗУТ Схеми по ЗУТ

Архитектура и градоустройство

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 21.02.2024

Административното обслужване се осъществява в сградата на районната администрация на адрес: гр. Пловдив, ул. „Вечерница“ №1А, ет. 2, ст. 26.

За контакти и информация: 032/604 822


Главен архитект арх. Никола Славчев, ет. 2, ст. 30, тел.: 032/604 819 ; 087 615 78 84;

Главен експерт „Архитектура и градоустройство“ арх. Христо Петков, ет. 2, ст. 27, тел.: 032/604 842, 0886250555;

Главен инженер инж. Велина Запрянова, ет. 2, ст. 33, тел.: 032/604 811, 0877611264;

Главен инспектор „Строителен контрол“