Z6_PPGAHG800P5U1068U190TF44P0
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TF44P3

Социални дейности

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 26.08.2022

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ ПРИ РАЙОН „ЗАПАДЕН”

1. Проект „Топъл обядпо Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане; Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

 

Проектът е спечелен от община Пловдив и е насочен към осигуряване на подкрепа на най-уязвимите групи на населението чрез предоставена помощ под формата на топъл обяд, като социална услуга в общността. Чрез реализирането на проекта са обхванати над  270  лица ,живущи на територията на район „Западен”, чиято бройка непрекъснато расте.

Право на посочената социална услуга има всеки гражданин на район „Западен”, чийто ежемесечен доход е под линията на бедност, която към момента е 413,00 лв., чиято граница ще расте, успoредно с инфлацията и новите прагове на минимална пенсия.

 

Всеки правоимащ  потребител сключва договор, който му гарантира получаването на топъл обяд , както и възможността да се възползва от предвидените съпътстващи мерки под формата на консултиране (групово и ндивидуално) и информация за възможностите за подпомагане чрез предоставяне на различни пакети социални услуги.

 

Място на подаване на документи за кандидатстване по горепосочения проект: район „Западен”, ет.1, ст. 1 – Главен експерт „Здравеопазване и социални дейности”.

Пунктове за раздаване на храна: гр. Пловдив, ул. „Русе” 24, ул. „Елин Пелин” 25

Необходими документи: Заявление по образец /попълва се на място/ ; лична карта ; ТЕЛК /ако има такъв/.

Телефон за връзка: 032/604-826; 0884219505.

 

2. СТОЛ ЗА ДИЕТИЧНО ХРАНЕНЕ

Район „Западен” е сключил  договор с ЕТ „ГАЛЯ СТАНЕВА – ГМС”, с предмет: „Осигуряване на диетично хранене в столовете трапезарии за нуждаещите се граждани на територията на район „Западен” – община Пловдив”, състоящ се в ежедневно изхранване на  потребителите на услугата.

 

Капацитет на трапезарията: до 300 човека

Целева група: лица със заболявания, с удостоверение от личен лекар.

Място на обекта: ул. „Чемшир № 11 (на гърба на ОМГ Акад. Кирил Попов)

Подаване на документи: район „Западен”, ет.1, ст. 1 – Главен експерт „Здравеопазване и социални дейности” или на място в диетичния стол на адрес: гр. Пловдив, ул. „Чемшир“ № 11.

Необходими документи: Заявление по образец /попълва се на място/ ; Документ от личния лекар по образец.

Телефон за връзка: 032/604-826; 0884219505

 

3. ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ В НАТУРА – ДРЕХИ, ХРАНИ И ДР.

Хуманитарната помощ в натура се осъществява чрез доброволци на Български червен кръст, с адрес за коренспонденция: гр. Пловдив, ул. „Стойчо Мушанов” №48

Пунктът за раздаване на хуманитарна помощ за район „Западен” е базиран в районната администрация на адрес: гр. Пловдив, ул. „Вечерница“ №1А

 

Безплатен телефон на Български червен кръст: 080018054.

 

4. Често задавани въпроси:

4.1. Къде се подават документи за изготвяне на социална оценка, след освидетелстване от ТЕЛК?

- Институция, към която се подават документи: ДСП – Пловдив.

- Място на подаване – гр. Пловдив, бул. „Руски“ №13л

- Необходими документи : Лична карта; ТЕЛК; Заявления по образец /предоставени от ДСП – Пловдив/

- Бланки и образци: http://asp.government.bg

 

4.2. Къде се подават документи за енергийни помощи?

- Институция, към която се подават документи : ДСП-Пловдив, район „Западен“

- Място на подаване: гр. Пловдив, бул. „Шести септември” №77А

- Необходими документи: Заявление по образец с приложени изискуеми документи /образци и изисквания се разясняват от ДСП – Пловдив/

- Срок за подаване на документите: всяка година от 1 юли до 31 октомври.

- Бланки и образци: http://asp.government.bg