Z6_PPGAHG800P5U1068U190TFORH0
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TFORH3

ОП „Организация и контрол по транспорта”

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 25.08.2022

Пловдив е град с районно деление и с над 384 000 души население. Една от основните политики на Общината е да осигури модерен, редовен и удобен градски транспорт, което е от съществена важност за жителите му. Той е разпределен в 29 автобусни линии, които обслужват пътниците от 510 спирки, разпределени из целия град, а някои и в близките села – Войводиново (15), Радиново (93) и Ягодово (22). Разписанието е делнично и празнично (събота и неделя) и започва сутрин от 5,30 до 23,00 часа.

Организацията на транспорта и трафика в града е разпределена в дейностите на две общински предприятия: ОП „Организация и контрол по транспорта“ и „Паркиране и репатриране“.

Те се ръководят пряко от заместник-кмета с ресор „Транспорт“ – Тодор Чонов

Градският транспорт на Пловдив

 

ОП „Организация и контрол по транспорта“ е създадено през 1997 г. с решение на Общински съвет – Пловдив с адрес – бул. „6-ти септември” № 274. Управлява се от директор – Георги Стоилов. Дейността на предприятието е разпределена в два центъра – за управление на трафика и за управление на градския транспорт. В дейността му е включено прилагането на Закона за движение по пътищата.

 

Контакти:

032/628-701 – Директор;
032/622-550 – Градски транспорт;  
032/622-707 – Център за управление на трафика;
032/620 330 – Улично осветление
email: opokt@abv.bg  и op_okt@plovdiv.bg


Повече тук:
https://www.plovdiv.bg/администрация/общински-предприятия/transport/