Z6_PPGAHG800P5U1068U190TFO7J7
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TFO7B5

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 25.08.2022

Дирекция „Общинска собственост”


E-mail: municipalproperty@plovdiv.bg


За контакти: пл. „Централен” №1, офис X-2


Тел.: 032 / 656-495

 


Повече тук:
https://www.plovdiv.bg/администрация/дирекции-и-отдели/дирекция-общинска-собственост/