Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2497
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CI7

Главен архитект

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 06.03.2024

Главен архитект:

арх. Никола Славчев

Контакти:

етаж 2, стая 30

телефони: 032/ 604 818, 087 615 78 84

Приемно време:

вторник и четвъртък: 14.00 - 16.00 ч.

Приемно време на ТСУ, Екология и Стопански отдел:

понеделник и петък от 08:30 ч. д 12:00 ч.

вторник и четвъртък от 14:00 ч. до 16:00 ч.

сряда – неприемен ден

Приемно време:

Вторник от 14:00  до 16:00 часа

Четвъртък от 14:00  до 16:00 часа

Приемно време на ТСУ, Екология и Стопански отдел:

понеделник и петък от 08:30 ч. д 12:00 ч.

вторник и четвъртък от 14:00 ч. до 16:00 ч.

сряда – неприемен ден