Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2497
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CI7

Главен архитект

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.08.2022

Стелла Петрова

Контакти:

Етаж/Стая  - eт.2, ст. 30

Телефон

032/ 604-819

0877352623

Приемно време:

Вторник от 14:00  до 16:00 часа

Четвъртък от 14:00  до 16:00 часа