Z6_PPGAHG800P5U1068U190TF4KN1
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TF4KF2

Разрешения за строеж

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 29.03.2021
Регистър ТП 2023
Дата на публикуване: 18.05.2023

Регистър УВЕ 2023
Дата на публикуване: 18.05.2023

Регистър технически паспорти - 2022 г.-2
Дата на публикуване: 06.01.2023

Регистър технически паспорти - 2022 г.
Дата на публикуване: 12.08.2022